توصیه هائی به دولت کریمه

در شرایطی که : تعیین سیا ست های کلی نظام ، انتخاب اعضای شورای نگهبان - رئیس قوه قضائیه - صدا و سیما -فر ماند ها ن نیروهای مسلح -اعضائ مجمع تشخیص وهمچنین تائید وزرای وزارت خانه های حساس بنا به تعریف جماعت ،تخفیف مجازات و تائید همه پرسی ،صدور حکم حکومتی و... برخلاف اصل 110 همین قانون اساسی با همه ایرادات و حرف و حدیث ها ......از قدرت و حیطه اقتدار دولت مرکزی خارج میباشد - آیا هدف از طرح سئوال که امروز از آن منع شدند سرگرم کردن ملت در بند جهل مرکب حاصل عملکرد 4 دهه همه مدعیان راستی و درستی ، نیست

 

ای کاش لغو نمیشد !!                               

طرح سئوال از کارپرداز بزرگ بوسیله نمایندگان منتصب شورای نگهبان حافظ منافع خود ، آنهم با حدود مشارکت  بیست در صدی  افراد واجد شرایط با فرض شمارش درست آراء در انتصخابات اسفند ماه سال بگذشته ، که قدوم کرونا را همزمان فرود آورد ....در این وانفسا با این نیت همراه بود که مقام اول را مبری از مسئولیت های بسیاری که دارد و مطلقا پاسخگوئی ندارد دانسته و فاقد تقصیربشمارند ، ضمنا   کابینه را به تنهائی عامل بی ارزش شدن پول رایج  ، افت ارزشها و روابط درست اجتماعی و هزاران مصیبت دیگر معرفی نمایند .

   روحانی  در کسوت فرد دوم نظام فاقد نظم و برنامه در گفتگوها ی مکرر در رابطه با کرونا و حواشی تا آنجا پیش رفته که میگوید «در صورت تعطیلی کسب وکار و آمد وشدها » جامعه رو به انفجار می رود  و با این تصویر به توسعه کرونا (بگفته ای تا مرز 2 میلیون نفر نابودی انسانهای ساکن این مرز و بوم ) میافزاید.

 در شرایطی که : تعیین سیا ست های کلی نظام ، انتخاب اعضای شورای نگهبان - رئیس قوه قضائیه - صدا و سیما -فر ماند ها ن نیروهای مسلح -اعضائ مجمع تشخیص وهمچنین تائید وزرای وزارت خانه های حساس بنا به تعریف جماعت ،تخفیف مجازات و تائید همه پرسی ،صدور حکم حکومتی و... برخلاف اصل 110 همین قانون اساسی با همه ایرادات و حرف و حدیث ها ......از قدرت و حیطه اقتدار دولت مرکزی خارج میباشد - آیا هدف از طرح سئوال که امروز از آن منع شدند سرگرم کردن ملت در بند جهل مرکب حاصل عملکرد 4 دهه همه  مدعیان راستی و درستی ، نیست ؟؟

و ایا با این همه مسئولیت اما فاقد اختیار، بهتر نیست در این هنگامه اشاره نماید  : که خود از بانیان این وضعیت است و با اینکه منتخب ومنصوب سیستم میباشد، در کسوت رئیس جمهور«نیمی انتصابی» با داشتن  تجربه کافی، مهمتر از آن با همه خودی بودن ، نمی گذارند و تا امروز اجازه نداده اند حداقل تعدیل در روشها را در چهار چوب همین ضوابط اعمال نماید و بگوید بیت و اطرافیان نمیخواهند  و نمیتوانند به تغییرات تن در دهند چون هر گونه عقب نشینی از مواضع فعلی همان و تضعیف تمامی اقتدار و تسلیم خواست مردم شدن و فرو افتادن از هیمنه قدرت همان.

  بگوید با عدم تمرکز اختیارات و دخالتهای سپاه در اقتصاد و نظرات بنیان کن ائمه فاقد  جماعت که کرونا قطع ارتباط کرده !!و نپذیرفتن مسئولیتها بوسیله بیت که دارای اختیارات مطلقه است و اینهمه ناهماهنگی ها را عامل شده ،دولت ناتوان ازمبارزه با فساد بسیار گسترده و اصلاح امور به روال گذشته میباشد.....هر چند رافع مسئولیتها و پاسخگوئی نیست .

  اشاره نماید  با تجربه ۴ دهه حضور در مناصب مختلف و وقوف کامل به چگونگی ها ، داوطلبی و پذیرش نقش رئیس قوه اجرائیه مملکت بی در و پیکر رها شده ، برآمده از جاه طلبی بوده و وضعیت منصوبین تکیه زده قبلی براین صندلی را ، درس عبرت خود ندانسته است .

 اقرار نماید  حضور و صحبتهایش بعنوان مسئول امور اجرائی صرفارفع تکلیف اما در موقعیت کارپردازیست که حدود 25 سال قبل «سید مظلوم » در اعتراض تلویحی اش اشاره نمود و آنرا جدی نگرفتم و در نقش متصدی شورای امنیت ملی در آنزمان و بعد در مناصب مختلف وحتی حضور در مجلس ،چنان کردیم که بیادها مانده است.

بهتر است  بگوید تا «در برهمین پاشنه می چرخد » یعنی رهبری در همه مسایل نظر میدهد و تا حد تهدید و تحدید پیش میرود و ابزار و اختیارات را ،البته بدون مسئولیت با حق وتو در ید قدرت  دارد ، امید فرجی بزبان خوش نیست.

  گزارش دهد :  تا زمانیکه مجلس که قرار بود عصاره باشد عرض خود میبرد و در پی استفاده از امکانات  با توجه به شرایط صرفا در نقش بازیگر به طرح سئوال و استیضاح « با  بار مالی حضورشان معادل  500 میلیون تومان دقیقه !!» میپردازد و با اینکه میداند باز هم میپرسدو نامه ها در این باب امضاء میکنند .

بگوید :  تا زمانیکه محافظین  بجای کمتر شدن به دلیل  گسترش فساد و نبود  پایگاه اجتماعی و مقبولیت حاصل مدیریت بسیار نا مطلوب با تحمیل هزینه های بسیار، بیشتر میشوند ......

 با ادامه روش شعار گونه و  قطع ارتباط با دنیای پیشرفته ، کاهش لحظه ای ارزش پول در دست مردمان در گیر روز مره گی اجتناب نا پذیر بوده و امید ها برباد میرود  .....

 در سیاست خارجی متولی مشخص با کادری حافظ منافع ملی ، آگاه به روابط وضرورت رعایت معیارهای بین المللی وجود ندارد .....

و چند گانگی تصمیمات و لابی های قدرت با همه تظاهر به تمرکز اختیارات در نبود وحدت مدیریت مانع پیشبرد برنامه ها میباشند ، آنچنانکه همین روزها در کمال با باوری ظریف  در همین مجلس به آن پرداخت و با معیارهای خود ، از خود رفع مسئولیت نمود......

 و  تا زمانیکه مداحان و کیهانیان چنان میگویند ومینویسند ودهها نکته دیگر.....

• سئوال مجلس منصوب ژستی بیش نیست و بدون تردید اثری ندارد

 جامعه تشخیص درست خود را داده و تدریجا تصمیم لازم را که حاصل تدبیر خردمندان دلسوز وطن، با حسن نیت و مبری از آلودگی ودارای پندار نیک همراه با تخصص میباشد ،با کمترین خسارت ....اتخاذ خواهند نمود.

همچنانکه با حضور بسیار چشمگیر، آرام و باشکوه خود با گوشی های در دست در حمایت از فرزند شجاع گرفتار  کرونا در زندان زنجان (بانوی اندیشمند نرگس محمدی )  و اعتراض به اعدام انسانی به جان رسیده  در خراسان و صدور حکم  3 جوان برومندی که معترض به سقوط ارزشها شدند و اخیر بدون محاکمه عادلانه آنهم بدون وکیل محکوم به اعدام شده اند و دهها فاجعه دیگر  بدون گفتار بیشترین پیام را میدهند….

بنابراین بهتراینکه  عرصه را با آرامش تحویل دهیم و با برگرداندن همه اموال بناحق داراشده و امتیازات شغلی و حتی مدرک تحصیلی که آنرا نیز از اعتبار انداختیم « دست به کاری زنیم که غصه سر آید » که بدون تردید «رضای خالق و خلق » اگر معتقد باشیم که عملا نبوده ایم  در آنست .

*  بعنوان پاسخگودر منصب ریاست قوه مجریه  به شما منصوبین  مستقر در خانه ملت که از عصاره بودن بو ئی نبرده اید....

 و  اینکه مرکز آمارهمین روزها  شاخص فلاکت   «حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری »  را  در پایان سال گذشته ۴۵.۴ درصد اعلام کرد ، درحالی که سطح فلاکت واقعی  حاصل ناتوانی و نا بخردی مجموعه بمراتب بیشتر میباشد ، با نهایت شرمساری اعلام مینمایم :

بخیر ما امیدی نمانده ،  با اعلام استعفای خود و برکناری دولت در آرامترین شکل ممکن بدون تلفات انسانی و نابودی زیر ساختها و سرمایه های ملی بدون نیاز به اعزام آتش به اختیاران ودلواپسان ، عرصه میهنمان را برای  برگزاری انتخاباتی آزاد با نظارت مراجع معتبر مردمی  خالی  مینماید ......

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: