رفتن به محتوای اصلی

جنگ قفقاز بنام اذربایجان و ارمنستان بە کام اردوغان و پوتین
17.07.2020 - 15:28

 

 

بعداز سالها ارامش، جنگ در قفقاز جنوبی بنا بە نیاز اردوغان شعلەور شد. دولت اسلامی ترکیە کە حساسیت  دنیا را علیە خود برانگیختە، در لیبی دخالت و ضمن قتل عام عربها منافع کشورهای عربی را نیز بە خطر انداختەاند. جنگ احتمالی لیبی میان حکومت سراج طرفدار ترکیە و نیروهای ارتش ملی بە رهبری ژنرال حفتر بر سر منطە نفت خیز سیرت معادلات منطقەای را بهم خواهد زد. روسیە کە لیبی را پایگاە سنتی خود میدانند با نگرانی از توطئەهای خطرناک اردوغان جبهە جدیدی در قفقاز علیە اردوغان گشودەاند.  منطقەای کە جنگ در ان  اتفاق افتادە مسیر ترانزیت انرژی باکو - تفلیس - جیحان است کە سالهاست منافع ترکیە را تامین میکند و قطع انتقال انرژی از این مسیر میتواند  بە اقتصاد ترکیە اسیب جدی برساند از این جهت مقامات تورک بطور هستریک بە تهدید ارمنستان پرداختە و عملا هیزم بیار اتش شدەاند. 

 

سالها قبل اقای عبداللە گل از چهرەهای محبوب و صلح طلب تورک برنامە اشتی با ارمنیها و بدست اوردن دل ارامنە بعداز نسل کشی را در سر داشت و بعداز  دیدار از  ارمنستان در سال ٢٠١٠  کە دیپلماسی فوتبال نام گرفت،  بعداز بازگشت از ایروان نماد اشتی در استان قارص هم مرز با ارمنستان درست کرد و امیدی بە بهبود درد و الام ارمینها  از دست تورکان عثمانی میرفت  اما با حذف او از قدرت توسط اردوغان نماد اشتی بناشدە او  تخریب گشت و سیاست خارجی ترکیە بر اساس بحران افرینی و جنگ تداوم پیدا کرد کە تا بە امروز ادامە دارد و منطقە را بە اتش کشیدەاست. 

 

 اگرچە بلحاظ تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی اذربایجان بیشتر بە بە روسیە و ایران وابستە است اما بخاطر برخی موارد کە ریشە در مسئلە ملی دارد هیچگاە مورد اعتماد رژیم ایران نبودە است،  روسها نیز اغلب در بحران قفقاز جنوبی جانب ارمنیها را گرفتەاند، از این منظر  ناچار  بە همکاری با ترکیە بودەاست. در سالهای اخیر  اردوغان با استفادە از وضع موجود، دولت علی اف را  برای بستن موسسات فرهنگی و دینی فتح الە گون سخت تحت فشار قرار داد،  برکناری المار محمدیاروف وزیرخارجە با سابقە ان کشور  کە خواهان اشتی حقیقی با ارمنیها بود و از طراحان پروژە سە جانبە شمال - جنوب با روسیە و ایران بود بدون تردید خواستە اردوغان بودەاست. ناگفتە نماند در سالهای اخیر دولت علی اف ناچار بە محدود کردن فعالیت برخی نهادهای اذریهای ایران شد و کنگرە اذربایجانیان جهان را نیز نیمە تعطیل کرد. 

 

 

مردم اذربایجان اگرچە بلحاظ دینی شیعە هستند اما برخلاف تورکان عثمانی هویت خود را از دین نمیگیرند. اذربایجان کشوری با مردمانی سکولار و مدرن کە بلحاظ فرهنگی بیشتر بە روسها نزدیکند.  از بدو استقلال اذربایجان تحت فشار ایران بودە تا ببهانە احیای شیعەگری و  با استفادە از برخی افراد مذهبی بە نفوذ خود در ان کشور بیافزاید اما نە ملت نە دولت ان کشور تسلیم زورگوییهای ایران نشدە است. در چندین سال گذشتە دولت اذربایجان  برای حفظ ساختار سکولار ان کشور دهها مسجد را  تخریب و یا تعطیل کردەاند. همچنانکە گفتە شد تورکان عثمانی کە هویتشان دینی است سالانە دهها مسجد تاسیس و اخیرا برخلاف هشدارهای جهانی اقدام بە تغییر دادن کلیسا | موزە ایاصوفیا بە مسجد کرد. 

 

حاکمان ایران کە خود با مشکل اذریها و دیگر ملل ایران روبرویند و ایران را بە مسیر فروپاشی همانند شوروی سابق کشاندە  بجای احترام بە حقوق ملتهای غیرفارس راە هویت زدایی انان را پیشە کردەاند تا بلکە بتوانند بیشتر حکومت کنند و در این میان بیشتر جانب ارمنیها را گرفتەاند و ضمنا تلاش کردە تا اذریها را مسخ هویت کنند و انانرا تورک قلمداد کنند تا همانند تورکان عثمانی چهرەای مهاجر و بدون هویت از انان بدست دهند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

هادی صوفی زادە

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.