چرا تاریخهای بجا مانده از ترکها در کتابخانه ها و موزه ها ناپدید می شوند؟

می دانید این تاریح نویسی های جعلی انتقام جویانه و کینه شتری پایان ناپذیر انگلیسها و فرانسوی ها و روسها و جامعه فارسی و ارمنه چه آسیب های روانی به ملتهای ترک در سرتاسر دنیا زده؟ بطوری که یک کودک معصوم آزربایجانی چه در ایران و چه در اروپا و دیگر نقاط دنیا، با خواندن این کتابهای تاریخی جعلی و سر تا پا دروغ در مدارس که گویا ترکها در تاریخ متجاوز و غارتگر بودند، چقدر احساس خفت و سرافکندگی می کنند،

می دانید این تاریح نویسی های جعلی انتقام جویانه و کینه شتری پایان ناپذیر انگلیسها و فرانسوی ها و روسها و جامعه فارسی و ارامنه چه آسیب های روانی به ملتهای ترک در سرتاسر دنیا زده؟ بطوری که یک کودک معصوم آزربایجانی چه در ایران و چه در اروپا و دیگر نقاط دنیا، با خواندن این کتابهای تاریخی جعلی و سر تا پا دروغ در مدارس که گویا ترکها در تاریخ متجاوز و غارتگر بودند، چقدر احساس خفت و سرافکندگی می کنند، مثل اینکه هیتلر در مقایسه با ترکها فرشته بوده، تا این کودکان در مدارس در بدو تحصیل اعتماد بنفس خود را از دست بدهند و سرافکنده و خجالت بکشند، و شرم کنند از اینکه خودشان را ترک معرفی کنند، شگرد همیشگی کشورهای استعماری در تاریخ اینگونه بوده است که اگر می خواهی کنترل ملتی را بدست بگیری، در وحله اول باید سعی کنی زبان و هویت و فرهنگ آن ملت را نابود کنی و بعد برایشان تاریخ جعلی بنویسی و جوکهای تحقیر آمیز بسازی تا آنها از گذشته و کیستی خود شرم کنند، تا آن ملت به مرحله انکار هویت برسند، و در این مرحله است می شود براحتی دهنبند بر دهان آن ملت بزنی، تا آن ملت را مثل برده سر بزیر و تسلیم و حرف شنو برای همیشه حاکم شوی.
کار هولناکی که در تاریخ بشریت کشورهای استعماری دنیا با مشارکت هم با ترکها کرده اند که در دنیای مدرن امروز به هیچوجه برای نسل جوان قابل قبول نیست، خنده دارترین قسمت این سناریو را روشنفکران پانفارسیست و پانیرانیستهای سایت آذریها بازی می کنند، و کار آنها شبیه این است که بعد از طلوع آفتاب و روشن شدن حقایق، باز سعی می کنند به ملت ترک آزربایجان اصرار و القا کنند که بگیرید بخوابید هوا تاریک است، آن چیزهائی که شما می بینید شبح و هاله نوری بیش نیست

کشورهای استعماری خیلی خوب می دانستند که ترکها ملتی هستند که بسادگی همانند رضا قشوچی زیر بار هر قرارداد خفت باری نمی روند، و بدین خاطر زبان و تاریخ ملت ترک را در ایران نشانه گرفتند و به کمک ضعیفترین ملت در ایران، ترکها را از دخالت در امور سیاسی ایزوله کردند، آنها با اخته نامیدن آقامحمد خان، قصد اخته کردن ملت ترک را در ایران داشتند، هدف از به تصویر کشیدن آغا محمد خان به بشکل دراکولا در مسکو به معنی اخته کردن و بد نام کردن تاریخ ملت ترک در ایران بود، با مقایسه تصویر واقعی آقامحمد خان با آن چیزی که در مسکو ترسیم شده که کوپی آن نیز توسط پانفارسیستها وارد کتابهای درسی ایران گردیده، سیاست اخته سازی ملت ترک را در سیاست کثیف کشورهای استعماری انگلیس و فرانسه و روس بخوبی می شود مشاهده کرد، همان سیاست کهنه و تاریخ گذشته، امروز هم توسط پانفارسیسم شیعه حاکم و اپوزسیون به اصطلاح سکولار دمکرات هم ادامه دارد.

نحوه تاریخنگاری و ورود تشیع پانفارسیستی به تارپود زندگی خصوصی دیگر ملل در ایران دقیقا شبیه این ماجرا می باشد:
همسایه ائی داشتیم که به خدا اعتقاد نداشت یک روز ریش سفیدان محل برای نصیحت او جمع شدند، گفتند پسرم تو اگر فقط خدا را قبول کنی همسایه ها دیگر از تو فاصله نمی گیرند،
همسایه بی خدا گفت: درد اصلی من فقط قبول کردن خدا نیست، من اگر خدا را قبول کنم باید پیغمبر را هم قبول کنم و بدنبالش ۱۲۴ هزار پیغمبر و بدنبالش ۱۲ امام، و بدنبالش مجتهدین و آخوندها و مداحان را هم باید قبول کنم، تازه این شروع کار است، در روز ۱۷ رکعت نماز باید بخوانم و یکماه روزه بگیرم و گرسنگی بکشم، و در ماه رمضان تا صبح در مسجد احیا نگهدارم و بوی گند جوراب را در مسجد استشمام کنم، در ماه محرم به سر و صورتم بکوبم و قیمه نذری بخورم که مزه اشک چشم و آب دماغ آشپزان عزادار و گریان و نالان را می دهد، و هزاران دردسر دیگر، من با رد کردن خدا از همان سرچشمه این مسائل، آرامش شخصی خودم را بیمه کرده ام، زندگی در تنهائی را به ارتباط با این خرافه پرستان ترجیح می دهم. حالا اگر آزربایجانی ها فقط یک نکته از تاریخ جعلی که کشورهای استعماری با همیاری پانفارسیست ها نگاشته اند را قبول کنند، بدنبالش باید همه چرندیات سر تا پا جعل تاریخی را باید قبول کنند و بدنبالش کل هویت زبان مادری خود را بباده فراموشی بسپارند و حیثیت ملی خود را برای تاراج در اختیار پانفارسیسم بگذارند. پس هر چیزی که در کتابهای تاریخی و ادبی نگاشته شده در ایران و یا ترجمه شده در ایران و یا درج شده در ویکی پدیا توسط سیستم پانفارسیسم مطلقا قابل اعتماد نیست و هر رفرنسی به این اسناد قابل اعتماد نیست و فاقد سندیت تاریخی می باشد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روشن نیست چرا سازاخ پان ترک در سایت کیانوش توکلی فارس و کیانوش توکلی وابسته به جامعه فارسی و کیانوش توکلی وابسته به ملت فارس بی هیچ شرم و حیائی هم به فارس ها دشنام می دهد و هم از فارس ها طلبکار است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دولت و روشنفکران و مخالفین رژیم جامعه فارسی و ملت فارس منافع ملت خود را خیلی بهتر از ما ترکهای آزربایجان می شناسند، آنها وقتی شعار یکپارچگی ایران را سر می دهند، منظورشان این است که حاکمیت و اتوریته

عنوان مقاله: 
چرا تاریخهای بجا مانده از ترکها در کتابخانه ها و موزه ها ناپدید می شوند؟
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حالا بفرض محال بیضه های آغا محمد خان قاجار را در کودکی بی رحمانه بریده اند و دوربینهای مدار بسته انگلیس و فارس هم اخته شدن آغا محمد خان را ثبت و ضبط کرده اند، آیا باید بر اساس درد هولناک یک کودک