عاشق ترین زندگان شهرمان لنگرود که بر خاک غنوده اند!
05.09.2020 - 05:21

 

 

پرده اول

بار دیگر شهریور ۱۳۹۹ آخرین ماه تابستان و دهم شهریور روز تجمع خانواده ها در خاوران های ایران را پشت سر گذاشتیم، جائی برای پنهان کردن دست های خون آلوده حاکمان دینمدار نیست، ای جانیانی که همچنان بر مسند حاکمیتید وقتی عکس ها را در کنار هم قرار می دهم دریغم می آید احساسم را با شما تقسیم نکنم، به عنوان یک فعال سیاسی که سال ها با اشک و دریغ و آه جان های در خاک مانده رفقایم در خلوت خویش گریستم در نقد انکار جنایات صورت گرفته همچون همیشه نگویم و ننویسم: در اینجا جائی برای پنهان کردن دست های خون آلوده تان نیست! شما همچون امام مرگتان خمینی آن گاه که با فضاحت هر چه تمامتر به انکار این جنایات برمی خیزید در زمره صحنه گردانان جنایات صورت گرفته به شمار می آیید چرا که همه ادعاهایتان به تمامی لاف و دروغ هستند!

دهم شهریور که می رسد می توان گفت خاک خاوران همچنان داغ می نماید و داغتر هم می شود چرا که زیر خاک خاوران های ایران هزاران هزار فریاد خفته آرمیده اند، گرمای خاک از فریاد نهفته آنها و خانواده هایشان که در دهم شهریور به رسم هر ساله بر سر خاکشان به احترام می ایستند تفته تر می گردد، در این میان آنان که کشتار دهه شصت را انکار می کنند و می خواهند واقعیت وجودی خاوران های ایران و فریاد مادران، پدران، همسران و فرزندان جانباختگان را در کنار این عکس ها انکار کنند خود از مصادیق جنایت علیه بشریتند! زنده و مرده آنان در پیشگاه خانواده های دادخواه و افکار عمومی جامعه باید به محاکمه کشیده شود، ما نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

پرده دوم

در نمایه این مجموعه عکس هائی هستند که طی سال ها جمع کرده ام، عکس های همه عاشقان زنده شهرمان نیستند ولی آن چه تا حال فراهم آمده نمایانگر سیمای عمومی جانباختگان یک شهر و روستاهای پیرامون آن است که از اولین عکس سمت چپ ستون اول یعنی رفیق هادی (کامران) بنده خدای لنگرودی از انزلی محله لنگرود تا آخرین عکس سمت راست ستون پنجم پژمان قلی پور از روستای ملاط لیل کوی لنگرود جوانانی‌هستند که در دو نظام دیکتاتوری شاه و شیخ بر خاک افتادند، اولی از خیزش سیاهکل در سال ۱۳٤۹ و دیگری در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ جان خود را از دست دادند، این گستره زمانی چهل و نه ساله نشان می دهد دژخیمان حکومت های آدمکش هرگز نتوانسته اند رنج و پایوری، امید و مقاومت زندانی و نَه گُفتن آنان در برابر شکنجه و خشونت بی رحمانه را در تاریکی سیاهچال هایشان به بند کشند، آری، انسان زندانی را می توان با محاکمه و بی محاکمه، با حکم و بی حکم به بند کشید اما تا به حال هیچ دیکتاتوری نتوانسته آرمان های انسانی را به بند کشد، هرچند که دژخیمان طی هر فرصتی شیهه سرمی دادند: "ما نمی گذاریم کسی قهرمان شود!" بازجوها، شکنجه گران و جلادان درون زندان ها چنان فضای مختنقی برای زندانیان به وجود آورده بودند که سایه آنان نیز تصور شکنجه و بازخواست را به ذهن زندانی متبادر می کرد.

پرده سوم

بر آنم که در سیمای سوزان جانباختگان شهر شمالی ما لنگرود باید برای نسل ما و بعد ما روشن شود که در طول بیش از چهار دهه حاکمیت سیاه سران رژیم اسلامی از فردای قیام بهمن چگونه انبوهی از انسان های عاشق زندگی سر بر دار شدند؟ چه جان های شیفته و دوست داشتنی به پای چوبه های دار رفتند؟ و چه سینه های مالامال از عشق و سرور، عاطفه و مهر، آرمان خواهی و مهرورزی به انسانیت، مردم و طبقات محروم جامعه در سینه دیوار با طناب های دار ناکسان و جانیان زر و زور در خون خویش غلتیده به درون تلی از خاک آرمیدند، نامشان چیست و در کجاها دفن شدند و چه انبوه بی شمار آن جان ها که تا به امروز حتی برای اعضای خانواده شان بی رد و نشان باقی مانده اند؟

پرده چهارم

نیک می دانم که فهرست کنونی تمامی جانباختگان شهرم را دربر ندارد، پس دست نیاز به سوی همه خانواده های این عزیزان دراز می کنم تا بتوانم این فهرست را کامل و زندگینامه شان را فراهم آورم چرا که بر این باورم در این میان حتی یک نام را نباید فراموش کرد!

اخوان اقدم لنگرودی، ناصر، سازمان فدائیان خلق ایران (شانزدهم آذر)

اخوان اقدم، اسدالله، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

اصغرخانی، مجتبی، سازمان مجاهدین خلق ایران

اصغرنژاد، امیر، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

امجدی، رحیم، سازمان مجاهدین خلق ایران

استوار، موسی، سازمان مجاهدین خلق ایران

اسماعیل نژاد، مرتضی، سازمان مجاهدین خلق ایران

ارغند، قنبر، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

اکبری دهبنه ای، علی اکبر، سازمان مجاهدین خلق ایران

اکبری، حسن، سازمان مجاهدین خلق ایران

بابائی، بهروز، اتحاد مبارزان کمونیست ایران (سهند)

بابائی پور، محمود، چپ دموکرات (زمان شاه اعدام شد)

باطبی شلمانی، محمود، سازمان مجاهدین خلق ایران

شبرنگ لنگرودی، مهران، سازمان مجاهدین خلق ایران

عرب زاده بحری، حامد، (پانزده ساله) سازمان مجاهدین خلق ایران

بذری، کامبیز، سازمان مجاهدین خلق ایران

بنده خدای لنگرودی، کامران (هادی)، اعضای سازمان چریک های فدائی خلق ایران (زمان شاه اعدام شد)

پیراسته، طیبه، (در مقطع قیام تیر خورد و روی چرخ نشست و بعد از این حادثه جان سپرد)

پورحشمتی، [؟]، سازمان مجاهدین خلق ایران

ترابی لنگرودی، منیژه (فاطمه)، سازمان مجاهدین خلق ایران

ترابی لنگرودی، منیره (مینو)، سازمان مجاهدین خلق ایران

جواهری، سیدجلیل، اتحاد مبارزان کمونیست ایران (سهند)

جعفری، عباس، سازمان مجاهدین خلق ایران

جعفری، علی اکبر، سازمان مجاهدین خلق ایران

حامدی، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران

حامدی، رضا، سازمان مجاهدین خلق ایران

حبیبی، فرزانه، [؟]

حسینی، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران

حمیدی، گلی، سازمان مجاهدین خلق ایران

حسن پور، احمد، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

حسن زاده، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران

حسن زاده، فریدون، سازمان مجاهدین خلق ایران

حدادزاده، زهرة السادات، سازمان مجاهدین خلق ایران

حسن زاده، قاسم، سازمان مجاهدین خلق ایران

خاوری لنگرودی، سیدمیرعلی نقی (روحانی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم طرفداری از مهدی هاشمی داماد حسینعلی منتظری اعدام شد!)

خداپرستی، حسین، سازمان مجاهدین خلق ایران

خداپرست، ناصر، سازمان مجاهدین خلق ایران

خدامی، مجید، سازمان مجاهدین خلق ایران

خیرخواه لنگرودی، علی، سازمان رزمندگان طبقه کارگر

خشکدامن (گلباغی)، رحمت، (در کردستان جان خود را در راه آزادی و برابری نهاد) سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر

دواتچی لنگرودی، مجتبی، سازمان مجاهدین خلق ایران

دهقان نژاد، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران

دیانک شوری، منصور، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

ذبیحیان لنگرودی، مهدی (صاحب)، سازمان مجاهدین خلق ایران

مکرم پور، رضا، سازمان مجاهدین خلق ایران

ذبیحیان لنگرودی، ابراهیم، سازمان مجاهدین خلق ایران

ذبیحیان لنگرودی سکینه (پروانه)، سازمان مجاهدین خلق ایران

راسخی، تقی، سازمان مجاهدین خلق ایران

راسخی لنگرودی، معصوم، سازمان مجاهدین خلق ایران

راسخی لنگرودی، مهدی، سازمان مجاهدین خلق ایران

رسولی، [؟] نام پدر: علی (سال ۱۳۷٤ شب بازداشت موقت، بعد از پنج ساعت اعدام شد!)، تعلق سازمانی نداشت!

رزاقی، رسول، سازمان مجاهدین خلق ایران

رضایی یگانه دوست، احمد، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

رصدی اعتماد لنگرودی، سیداحمد، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران

رضوی لنگرودی، مجتبی، [؟]

رمضانیان، حسن، خط سه

روحی دهبنه ای، عبدالله، سازمان مجاهدین خلق ایران

رهبر، محمود، سازمان مجاهدین خلق ایران

رهبر، دریاسری، [؟]

زینالی، کاظم، سازمان مجاهدین خلق ایران (نهم اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد!)

سلطانپور (سلطاندوست) لنگرودی، [؟]

سالمکار، عطا، سازمان مجاهدین خلق ایران

شریعتی، غلامرضا، سازمان مجاهدین خلق ایران

شریعتی، محمدرضا، سازمان مجاهدین خلق ایران

شعبانی، عبدالجبار، سازمان مجاهدین خلق ایران

شعبانی، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران (نهم اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد!)

شهدی، سهراب، سازمان مجاهدین خلق ایران

شهیدی، سیدقاسم (بهزاد)، سازمان مجاهدین خلق ایران

شیرازی، ابراهیم، سازمان مجاهدین خلق ایران

شیرازی، طیبه، سازمان مجاهدین خلق ایران (در مراسم شب عقد دستگیر و تیرباران شد!)

صادقی، راشد، سازمان فدائیان خلق (شانزدهم آذر)

صادقی، مهران، سازمان مجاهدین خلق ایران

صدرایی نجفی اشکوری لنگرودی، حسین (اقدامی)، سازمان فدائیان خلق (شانزدهم آذر)

صدرایی نجفی اشکوری لنگرودی، علی، سازمان فدائیان خلق (شانزدهم آذر)

صفری، محمد، سازمان مجاهدین خلق ایران

صفری لنگرودی، نادر، سازمان مجاهدین خلق ایران، (دکترای شیمی، اعدامی زمان شاه)

ظفری، محمد، سازمان مجاهدین خلق ایران

طاهرپورگلسفیدی، بهرام، [؟]

عبداللهی، عبدالله، سازمان مجاهدین خلق ایران

عزیزی، احمد، سازمان مجاهدین خلق ایران

عزیزی، هرمز، سازمان مجاهدین خلق ایران (نهم اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود به دار آویخته شد!)

عرفانی، داریوش (دارا)، سازمان مجاهدین خلق ایران

غلامیان لنگرودی، احمد (هادی)، رهبری سازمان اقلیت بعد از انشعاب

غلامی نژاد، تقی، گرایش سیاسی به سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، (در ملاقات با برادرش در زندان مالک اشتر لاهیجان کشته شد!)

فرجودی کیاکلایه، حسن ( معروف به حسن دایی)، سازمان چریک های فدائی خلق ایران (اعدام در زمان شاه)

فرهادیان لنگرودی، ناهید، سازمان مجاهدین خلق ایران

فرهادیان لنگرودی، فیروز، سازمان مجاهدین خلق ایران

فخریاسری، فیروز (پیروز)، سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر

فلاح پور، بیژن، سازمان مجاهدین خلق ایران

قبادی، سیدمحمود، سازمان مجاهدین خلق ایران

قربان نژاد، منیر، سازمان مجاهدین خلق ایران

قربان پور، قربانعلی، سازمان مجاهدین خلق ایران

قریشی لنگرودی، رضا، سازمان رزمندگان طبقه کارگر

کاظمی، زین العابدین (کاندید سازمان چریک های فدائی از شهرستان لنگرود، بعد از انشعاب با سازمان فدائیان خلق - شانزدهم آذر)

کریمی، صادق، سازمان مجاهدین خلق ایران

کیابی، امین (علی)، سازمان مجاهدین خلق ایران

کیاکلایی، سیدصادق، [؟]

لنگرودی، مینا، سازمان مجاهدین خلق ایران

[؟]، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران

[؟]، نادر، سازمان مجاهیدن خلق ایران

لنگرودی، زهرا، سازمان مجاهدین خلق ایران

لنگرودی، قاسم، سازمان مجاهدین خلق ایران

لنگرودی، منیژه، [؟]

لنگرودی، حسن، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

لنگرودی، اکبر، سازمان مجاهدین خلق ایران

ماهباز (علوی)، علی، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

مجدزاده، حسن، سازمان مجاهدین خلق ایران

محمدی گلسفیدی، حسین، سازمان مجاهدین خلق ایران

محمودی، زینب، سازمان مجاهدین خلق ایران

مرادی لنگرودی، محمدصادق، سازمان مجاهدین خلق ایران

مرادی لنگرودی، مسعود، سازمان مجاهدین خلق ایران

مسیحای لنگرودی، بیژن، [؟]

مسیحای لنگرودی، محمد، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

مسیحای لنگرودی، منیژه، سازمان مجاهدین خلق ایران

مسیحای لنگرودی، مهدی، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

مطلبی لنگرودی، شاهپور، سازمان مجاهدین خلق ایران

منصوری، رضا، سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر

میثمی لنگرودی، حسن، حزب توده ایران

میشینی لنگرودی، ناصر، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

نیکفر، حسن، کاندید سازمان مجاهدین خلق ایران از شهرستان لنگرود

نیکفر شلمانی، علی، سازمان مجاهدین خلق ایران

نوربخش، [؟]، سازمان مجاهدین خلق ایران

میرناطقی لنگرودی، سیدابوالقاسم، سازمان مجاهدین خلق ایران

نجفی امیرکیاسر، محمد، سازمان مجاهدین خلق ایران

نجاتی، محمد، سازمان مجاهدین خلق ایران

هوشیاری لنگرودی، سیدخلیل، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

هدائی، بهمن، اعضای هوادار سازمان چریک های فدائی خلق ایران

یوسفی کنعانی، اصغر، سازمان مجاهدین خلق ایران

جوادی فر لنگرودی، امیر

آرامی لنگرودی، سینا

قلی پور ملاطی، پژمان

پرده پنجم

برخی اسامی از جانب دوستانی چند طی این سال ها به دستم رسیدند که پیگیریم برای یافتن رد و نشانی از آنها و دست یافتن عکس ها و تعلق گروهی - سازمانی آنان یعنی شناسائی دقیقتر آنها را همچنان دنبال می کنم.

آقای دانش در سال ۱۳۶۷ جاودانه شد، همسر و دخترشان در شهرستان لنگرود زندگی می کنند، پدر و مادرشان از دنیا رفته اند و اقوامشان بسیار کم به آنجا سر می زنند، به همین دلیل قبر تا حد زیادی قابل شناسائی نیست.

عظیم نیکبخت در سال ۱۳۶۰ دستگیر شد، از اعدام های سراسری ۱۳۶۷ جان سالم به در برد، چند سال پس از آزادی به دست نیروهای وزارت اطلاعات در مکانی نامعلوم کشته شد، پیکرش را در کنار دریا یافتند در حالی که ضربه های شدیدی به جمجمه اش وارد آمده بودند! نیروهای امنیتی در مراسم خاکسپاری حضور داشتند و ادعا می کردند عظیم در دریا غرق شده! پیکرش را در روستای زادگاهش (شیخ علی کلایه) به خاک سپردند.

حسین صفری در روستای شیخ علی کلایه به دنیا آمد، دانشجوی دانشگاه تهران بود، بعد از انقلاب فرهنگی از تحصیل و کار محروم شد، قبل از سی خرداد ۱۳۶۰ دستگیر شد و در سال ۱۳۶۷ جاودانه شد، محل دفنش مشخص نیست.

بهمن حقیقت طلب در روستای بالارودپشت به دنیا آمد، در سال ۱۳۶۰ جاودانه شد (سال را مطمئن نیستم) مزارش در روستای زادگاهش است.

مرتضی کیابی برادر علی (امین) کیابی مزارش در قبرستان لنگرود است.

محمدرضا نیکفر در سال ۱۳۶۷ در زندان رشت جاودانه شد، برادر حسن نیکفر بود.

مهران شبرنگ بعد از سی خرداد سال ۱۳۶۰ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

محمد خداپرستی در سال ۱۳۶۷ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

مسعود قلی زاده مزارش در قبرستان لنگرود است.

محمود حسینی مزارش در قبرستان لنگرود است.

حسن اکبری در سال ۱۳۶۷ جاودانه شد، برادرش علی اکبری پیشتر در سال ۱۳۶۰ جاودانه شده بود.

علی شعبانی در روستای سیاه گیلده (روستائی بین لنگرود و لاهیجان) به دنیا آمد، در سال ۱۳۶۷ جاودانه شد.

کامبیز بذری در سال ۱۳۶۳ (سال را مطمئن نیستم) جاودانه شد، در حیاط خانه شان در روستای کومله به خاک سپرده شد.

زهره حداد در سال ۱۳۶۰ جاودان شد، به نقل از منابع شفاهی در هنگام غسل پیکرش متوجه شدند در کف پایش پیامی برای مادرش نوشته: "به من تجاوز شده!"

صادق کریمی سال ۱۳۶۰ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

علی اکبری بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

منیژه مسیحیان، زهره گلکار، طیبه شیرازی در سال۱۳۶۷ جاودانه شدند.

داریوش عرفانی بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

علی اکبر جعفری سال ۱۳۶۷ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

رضا حامدی بعد از سی خرداد ۱۳۶۰ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

محمدرضا شریعتی در سال۱۳۶۷ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

احمد عزیزی در درگیری با بسیجیان زخمی می شود و در سال ۱۳۶۳ یا ۱۳۶٤ جاودانه شد، پیکرش در قبرستان لنگرود به خاک سپرده شد.

محمدصادق ادیب مرادی در هنگام دستگیری در تهران خود را از ساختمان پائین می اندازد و جاودانه می شود!

پرده آخر

برای من که گردآورنده این فهرست پرشمار جانباختگان شهرم لنگرودم نفی اعدام، نابودی زندان و فروریختن آن برسر زندانبانان امروز و چه فردای دیگر حائز اهمیت فراوانی است، نداشتن زندان در جامعه ای که برای ایجادش هر روزه در تلاشیم و مبارزه ایم باید به نخستین خواسته‌ برای جهانی دیگر که ممکن است بدل گردد، از مبارزه این همه انسان های شریف باید آموخت و نشان داد زندگی، مقاومت در برابر تباهی و ستم، عشق و آرمانخواهی بیهوده نبوده و نیست، منطق بقا و ادامه زندگی باید به نام یکایک آنان ثبت گردد و در این میان حتی یک نام را نباید فراموش کرد!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

http://www.azadi-b.com/J/2020/09/post_894.html

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما