پرسش های گوناگون کانال یک و پاسخ ها بدون سانسور کیانوش توکلی

کیانوش توکلی : در برنامه بدون سانسور (یاسر فلاح و رامین تلویزیون کانال یک ) که از قبل موضوع برنامه و سوالات ان مشخص نبود ؛ دعوت شده بودم که سوالات بسیار گونانی طرح شد ه بود ؛ از جمله در باره " ساسنور" در ایرانگلوبال ، گروههای اتنیکی ، معنی گلوبالیسم , محیط زیست ، مجاهدین ؛ عملکرد خاندان پهلوی ؛ خمینی ، چپ ها و انقلاب ایران ، آیا حکومت در استانه سقوط قرار دارد؟ ، گستردگی اپوزیسیون و لزوم اتتلاف وسیع و همچنین عکس ها و نام هایی تنها یک انتخاب داری و چند سوال دیگر که بطور زنده پخش شد:
منبع: 
تلویزیون کانال یک
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: