چرا تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران؟

تریبون ایران، تریبون سیاسی برای تبلیغ، ترویج، روشنگری و فرهنگ سازی جهت استقرار جمهوری لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران است. نام و مضمون سکولار دمکراسی نمی توانست اهداف و سمتگیری های سیاسی ما را نشان دهد. از اینرو تارنمای تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران با نام “تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران” به کار خود ادامه می دهد.

چرا تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران؟

نزدیک به دو دهه پیش، اندیشه جمهوری لائیک دمکراتیک توسط بخشی از جمهوریخواهان لائیک و دمکرات بمثابه گفتمان سیاسی طرح شد. این اندیشه سیاسی متاثر از بیماری های اپوزیسیون، نتوانست همه گیر گردد.

پس از خیزش 1388، بخشی از نیروهای اصلاح طلب، سلطنت طلب، دینی، سوسیال دمکرات و چپ، اندیشه سکولار دمکراسی را طرح کردند. نویسنده این سطور،  با این تصور که می توان سکولار دمکراسی را به جنبش همگانی برای برچیدن حکومت اسلامی و استقرار جمهوری لائیک دمکراتیک ارتقاء داد، زیر نام  “تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران” و البته با تاکید بر ضرورت استقرار جمهوری لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران فعالیت خود را ادامه داد.

دو خیزش در سال های 1396 و 1398 به ما آموختند که جامعه ایران در مدار جنبش های مدرن شهروندی لائیک، دمکراتیک و سوسیال قرار دارند و مبارزات مردم در وجه غالب گوهر دینی، قومی، ایدئولوژیک ندارند و جمهوری شهروندی لائیک، دمکراتیک و سوسیال می تواند سقف مشترک ملت ایران باشد.

تریبون ایران، تریبون سیاسی برای تبلیغ، ترویج، روشنگری و فرهنگ سازی جهت استقرار جمهوری لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران است. نام و مضمون سکولار دمکراسی نمی توانست اهداف و سمتگیری های سیاسی ما را نشان دهد. از اینرو تارنمای تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران با نام  “تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران” به کار خود ادامه می دهد.

تریبون ایران

تریبون جنبش شهروندی لائیک دمکراتیک ایران

(تریبون ایران)

25.10.2020

تماس با ما:

www.tribuneiran.org 

info@tribuneiran.org

 
منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: