دعوت به همبستگی

ما امضا کنندگان زیرجمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی هستیم که اکثراً از اعضا و هواداران پیشین احزاب و سازمانهای چپ شرکت کننده در انقلاب ویرانگر ۱۳۵۷ بوده ایم.

 دعوت به همبستگی

ما امضا کنندگان زیرجمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی هستیم که اکثراً از اعضا و هواداران پیشین احزاب و سازمانهای چپ شرکت کننده در انقلاب ویرانگر ۱۳۵۷ بوده ایم.

 ما حمایت خود را از "پیمان نوین" شاهزاده رضا پهلوی اعلام می کنیم و با اهداف این "پیمان" که میتواند همۀ آزادیخواهان را در برگیرد و مبنای همبستگی نیروهای دمکرات مخالف ادامۀ حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی باشد، همسو هستیم.

 برای ما ، جمهوری خواه یا طرفدارمشروطۀ پادشاهی، نه شکل نظام جایگزین جمهوری اسلامی، بلکه محتوای غیر دینی و دمکراتیک آن که بر پایۀ رعایت کامل اعلامیۀ حقوق بشر و منضمات آن استوار باشد در اولویت است.

از اینرو، ما با ایرانیانی که در تحقق  این دریافت از "پیمان نوین" می کوشند و مسئولیت چنین انتخابی را می پذیرند، هم پیمانیم!

 

 ابراهیم آریایی، ژاله ابیض، صابر احمدی، هوشنگ اسدی (هوآس)، جلیل انصاری لنگرودی، نیکروز اعظمی، مرجانه امانی، چنگیز امیری، فریده ایرانی، گشتاسب باوند، آریو برزا، حمید رضا برهانی، ناهید پرشون، ترانه ترک، ویدا تهرانی، جمال جمیلی، هادی جواهری لنگرودی، بینا حجازی، امیر خرد نیک، ابی خطائی، مراد خورشیدی، امیر دها، مهدی دربهانی، شهرام درویش، افسانه دنیوی، جمیله دنیوی، عارف دنیوی، عباس رحیمیان، بابک ساسانی، فرزانه سید سعیدی، کریم شامبیاتی، شهاب شهابی، مریم صالحی، خسرو صبازاده، سیما صدر، مقصود صدیق، فرحناز عمادی، گلناز غبرایی، سوسن فرجامی، احد قربانی، فرزاد قنبری، محمد مستوفی، کامبیز مصلحی، کامران مصلحی، رامین معلم، علی منجزی، حمید مهدیانی، حمید مهدی پور، منیژه ناظم، شهرزاد نعلینی، هنگامه نقشی، نسرین نیرومند، پریسیما نیلسون، پاندورا نوری، فرامرز نوری، اسماعیل وفا یغمایی، منصور ولدی، عزت ولی زاده.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: