دمکراسی در سایت ایرانگلوبال راهش را ادامه خواهد داد
09.01.2021 - 10:30

اولین تجربه تاثیر مخرب پوپولیسم دنیای مجازی و جذب افکار مردم ساده لوح و کم تجربه توسط دنیای مجازی، انتخاب ترامپ بود که دیدیم چه اختشاش و افتضاحی توسط هوادارانش در مجلس سنای آمریکا به بار آورد، و چگونه مهد دمکراسی را در دنیا به مخاطره انداخت، و امروز همان مرد قدرتمند حق ندارد در تویتر پیام بگذارد، و از ترس استیضاح همانند موش آبکشیده در  لانه خود فرو رفته،
علی جوانمردی جوجه پوپولیست هم سعی می کند با سوار شدن بر پوپولیسم دنیای مجازی و با بیان دروغهای شاخدار سعی بر آن دارد که با حیثیت سایت ایرانگلوبال، دمکراتترین سایت بازی کند، غافل از اینکه این انبار کاه شایعه علی جوانمردی و آواتودی با یک جرقه حقیقت به خاکستر تبدیل می شود، وقتی ایشان در آوا تودی  ۹۹ درصد از افرادی که در وب سایت ایران گلوبال مقاله می نویسند را بیشرمانه مزدوران خود فروخته رژیم قلمداد می کند، خودش خودش و اهداف آوا تودی و به کجا وابسته بودنش را لو می دهد، الیته سگ عوعو کند کاروان براه خود ادمه دهد ترجمه از ضرب المثل ترکی: ایت هورر کاروان گچر 
دمکراسی در سایت ایرانگلوبال راهش را ادامه خواهد داد، و عوعو هیچ سگی نخواهد توانست با مزدور خواندن نویسندگان این سایت را از حرکت باز دارد، 
با اینکه شدیدا مریض هستم، ولی اگر لازم باشد در دادگاههای ذیصلاح، پایم را که در زندانهای رژیم معلول گشته در دهان گشاد اینگونه افراد فرو خواهم کرد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما