بسوی همسازی ملی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران: بخش نخست

بسوی همسازی ملی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
برنامه ای از مجید آژنگ
مهمانان: رضا اسماعیلی، فرهنگ قاسمی، انور میرستاری
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: