مستند غیر رسمی پرده از رسمیان حکومتی برداشت

پر واضح است، که رهبری مشخصا نقشی در اعدام، مرگ، نابودی، اختلاس و بی‌ثباتی اقتصادی و اشاعەی سیستماتیک فساد و فحشا در راستای نابودی بنیان خانواده و هر چه بیشتر سلطەپذیر کردن افراد نداشته است...

کتاب شهریار اثر مهم ماکیاول در زمان انتشار مورد هجمەی بسیاری از اخلاق گرایان مسیحی قرار گرفت، تا جایی که نویسنده به اشاعەی بی اخلاقی محکوم گشت. حال آنکه بالعکس بررسی کتاب از زاویەی دیگر، آن را در زمره آثار اخلاقی قرار خواهد داد.

اگر چه، در ظاهر ماکیاول شهریار را نصیحت میکند و به او می آموزد که چگونه قدرت را به دست آورد، پایه‌هایش را تثبیت و آن را تداوم بخشد. اما در عین حال به مردم نیز می‌آموزد که حکومت چیزی که از خود به نمایش می‌گذارد نیست، و هدف نهایی خود را در خدمتگزاری و رساندن به رستگاری دینوی و اخروی نمی‌بیند. چندی پیش، مستندی تحت نام "غیررسمی" از شبکه ٣ سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، که به نمایش گوشه ای از دیدارهای صمیمانه علی خامنەای رهبر انقلاب اسلامی ایران با فرهنگیان، چهرەهای علمی، هنری، ادبی و شرح این دیدارها و توصیف شخص رهبری از زبان حاضرین در جمع می پردازد. از آنجا که ذهنیت‌سازی از اهداف جدی انواع رسانه، علی الخصوص صوتی و تصویری است؛ تحلیل شیوەی مواجهەی رسانەهای شناخته شده به عنوان اپوزیسیون با این مستند را واجب میگرداند.

بی بی سی، ایران اینترنشنال و غیرە...، سالهای متمادی با بهره گیری از چهرەهای مخالفی که در میان این شبکه‌ها در گردش هستند، به ارائه تحلیل و اظهارنظر در مورد مسائل داخلی و خارجی پرداخته و در شرح این مستند از عناوینی مانند رهبر پوپولیست مردم فریب وغیره ...، بهره برده و مجدانه در تلاش‌اند، تا رهبری را به عنوان عامل اصلی شرایط نامطلوب موجود در جامعه معرفی کنند. نتیجتا راه برون‌رفت از آن را در خلع ید شخص ولی فقیه(هیکل استبداد) می‌نمایانند. حال آنکه، در جای جای مستند با بیانات و نظراتی از شخص خامنه‌ای روبرو می‌شویم، که تلویحاً به شنونده می‌فهماند کە ولی فقیه به بخش عمده‌ای از تصمیمات مملکتی که مسبب مشکلات و نابسامانی اوضاع معیشتی مردم است، ارتباطی نداشته و ادارەی امور مورد ذکر؛ در دست دیگرانی است که در رٲس نهادها، موسسٲت و بنگاەهای مختلف قرار گرفته‌اند.

بیننده و خوانندەی هوشیار درخواهد یافت، خود اپوزیسیون از عوامل اصلی تداوم سلطه و حاکمیت جمهوری اسلامی بوده، که با ذهنیت‌سازی و جهت دهی نقشی به مراتب پررنگ تر از وابستگان ارزشی نظام دارند.

پر واضح است، که رهبری مشخصا نقشی در اعدام، مرگ، نابودی، اختلاس و بی‌ثباتی اقتصادی و اشاعەی سیستماتیک فساد و فحشا در راستای نابودی بنیان خانواده و هر چه بیشتر سلطەپذیر کردن افراد نداشته است. بلکه مجموعی این مصائب مولود نظام کورپریشنی است، که از بنگاەها، نهادها و موسسات مختلفی تشکیل شده است؛ که کنترل و ادارەی آن در دست دیگرانی غیر از علی خامنەای است.

اپوزیسیون برساخته در تلاش است، مردم ناراضی را به اعتراضات ساختگی حاکمیت فراخواند و با تحریک و تهییج آنان موجبات هر چه بیشتر مورد هجمه واقع شدنشان را ایجاد نماید. چرا که قلع و قمع مردم در این صحنه نمایش، واقعیت انقلاب علیه ولی فقیه را باورپذیر خواهد کرد. (مشابه آنچه در انقلاب ساختگی بهمن 57 اتفاق افتاد)

مطالعەی تاریخ این سرزمین مٶید آن است، که تغییر شخص اول حکومت (تبعید رضا شاه به جزیره موریس توسط ارتش متفقین و جانشینی پسرش محمدرضا پهلوی در شهریور ۱۳۲۰) و یا تغییر روایت حکومتی (کانورت پادشاهی به جمهوری اسلامی ولایت فقیه در بهمن ۵۷) رستاخیز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود. بلکه تنها راه برون رفت از این شرایط و خروج مردم از سیطرە سلطەی سیستم حاکم در بازگرداندن قدرت اصلی به مردم است. (کنترل پول، غذا و دارو و خشونت ) نهایتاً شکست کنترل انحصاری حاکمیت به واسطەی نهادهای مختلف در پی خواهد داشت. لذا هرگونه تغییر و جابه‌جایی خارج از این چارچوب، تنها زمینەساز تداوم بحرانها با اعمال هزینه‌های بیشتر بر مردم خواهد بود.

  " توبەی رقاصه، رقص توبەگی است "

 

 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: