بیش از ۱۱۵ حزب و نهاد مدنی، فرهنگی و پژوهشی، و رسانه و ناشر از کمپین «نه به جمهوری اسلامی»