هم‌گرایی برای گذار مسالمت‌آمیز: تصور یا واقعیت؟

جدول تحلیلی SWOT مفهومی آشنا برای اغلب ماست. این روش برای تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود یک موقعیت مفروض مورد استفاده قرار میگیرد. حسن این روش ، نمایش رابطه مابین نقاط قوت و فرصتها و نیز بین نقاط ضعف و تهدیدها است، وامکان طرح سناریوهای مختلف را برای ما در عبور از نقاط ضعف به سوی نقاط قوت و یا تبدیل تهدیدها به فرصت ها را فراهم میسازد.

 

هم‌گرایی برای گذار مسالمت‌آمیز: تصور یا واقعیت؟

     

Strengths نقاط قوت        

Weaknesses نقاط ضعف  

Opportunities فرصتها    

Threats  تهدیدها           

1-نارضایتی وسیع مردم و ایجاد شکاف عمیق تر بین مردم و حکومت

2- ادامه اعتراضات، علیرغم سرکوب شدید

3- نزدیکتر شدن نیروهای اپوزیسیون و تلاش برای همگرایی، و نزدیکتر شدن اپوزیسیون داخل و خارج و درک این نکته که هیچ نیرویی نمیتواند به تنهایی موفق شود مگر با همگرایی و همبستگی

4- تعین اصول مشترک همگرایی

5- رضا پهلوی دموکرات و همراه با مردم با پذیرش رهبری جمعی

6- اپوزیسیون سکولار، نه ایدیولوژیک است و نه آرمانگرا و نه دین گرا

7-مطالبه تغییرات بنیادی در کشور توسط اکثریت جامعه

1- فرد محوری، بی اعتمادی به همدیگر وبی اعتنایی به کار جمعی

2- کم توجهی به منافع ملی

3- انحصار طلبی ناسیونالیسم افراطی

4-عمده کردن شکل حکومت جایگزین به جای محتوی آن

5-تاخیر در رسیدن به یک دیدگاه روشن نسبت به ماهیت رژیم و انتظار معجزه از انتخاب بین بد و بدتر

6- بی توجهی به هویت ملی و حقوقی

7- بی برنامگی در مقابل اپوزیسیون ساختگی وعدم توانایی در جذب اپوزیسیون میانی که خواهان سرنگونی هستند ولی با زبان اصلاح

طلبی صحبت میکنند

8-ضعف در تدوین راهکارهای موثر به علت دوری از شرایط عینی  جامعه

1-درک اهمیت همگرایی و همبستگی بر سر اشتراکات عمومی

2- توافق بر سر هویت حقوقی

3-همکاری برای تشکیل جبهه که یک جمع رهبری و یک سخنگو داشته باشد و برای مدیریت پتانسیل  موجود در داحل کشور به دنبال راه کار باشد.

4-توافق برای پذیرش 5 اصل زیر:

نه به جمهوری اسلامی، پذیرش سکولار دموکراسی، پذیرش منشور حقوق بشر،  انتخابات آزاد و تمامیت ارضی

5- تهیه نقشه راه برای بعد از دوران انتقال،

6- توجه به اصلاح طلبان تحول خواه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400

7-همکاری با مخالفین حکومت اسلامی در افغانستان و عراق

1- سرکوب سیستماتیک

2- پراکندگی ادامه دار نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور

3- عدم هماهنگی بین جنبشها در داخل کشور

4- نقش باز دارنده اصلاح طلبان

5-حضور فعال جاسوسان و سایبریها در صفوف اپوزیسیون

6-حمایت ناسیونالیسم افراطی از ماندگاری جمهوری اسلامی از ترس تجزیه آیران

7- خروج امریکا از افغانستان و در آینده نزدیک، از عراق، احتمال تقویت موقعیت جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.

8- احتمال ایجاد اتحادی نوین در منطقه با ترکیه، پاکستان، قطر، ایران و حمایت روسیه و چین

 

جدول تحلیلی SWOT مفهومی آشنا برای اغلب ماست. این روش برای تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود یک موقعیت مفروض مورد استفاده قرار میگیرد. حسن این روش ، نمایش رابطه مابین نقاط قوت و فرصتها و نیز بین نقاط ضعف و تهدیدها است، وامکان طرح سناریوهای مختلف را برای ما در عبور از نقاط ضعف به سوی نقاط قوت و یا تبدیل تهدیدها به فرصت ها را فراهم میسازد. یافته های این جدول تحلیلی نشان میدهد که عاملیت تاریخی و تلاش مردم در میدان، به زمینه همگرایی نیروها کمک کرده است ولی اپوزیسیون کمتر توانسته، بر مشکلات خود برای رسیدن به یک همبستگی حد اقل غلبه کند. گرچه تهدیدهای داخلی برای سرکوب بیشتر شده، از طرف دیگر تهدیدهای منطقه ای، نیز به نفع مبارزات مردمی نبوده است. شاید بتوان این نتیجه را گرفت علیرغم بحرانهای گوناگوان رژِیم در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و مماشات غرب  با آن و شکل گیری احتمالی یک نظم سیاسی جهانی جدید، ممکن است عمر رژیم را طولانی تر کند، اما آیا ترفند یک دست کردن حاکمیت و دادن شانسی دیگر از طرف مردم به رئیس جمهور جدید، به ادامه حیات رژیم کمک میکند؟

سخنرانی ناهید حسینی در هفتمین همایش همبستگی جمهوری خواهان تحت عنوان"هم‌گرایی برای گذار مسالمت‌آمیز" در 15 سپتامبر 2021

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: