وضعیت معلق آقای تاجزاده


در اتاقی در کلاب‌هاوس دو گرایش اصلاح طلب به نقد مواضع تاج زاده پرداختند. در ان اتاق که نشان داده شد که مواضع تاج زاده که مشکل اصلی را در استبداد فردی می بیند و از این منظر وارد نقد سیاسی می شود مورد وثوق راهبردی هیچ جریان اصلاح طلب که تاج زاده خود را متعلق به انان می داند نیست. ایشان به صراحت مواضع تاج زاده را غیر عملی غیرمفید و غیر موثر و حتی شعاری خوانند.

 

جاگیری در سیاست مهم است. اما چرا مهم است چون با کارائی و هم صداقت ادمی ربط پیدا می کند.
در اتاقی در کلاب‌هاوس دو گرایش اصلاح طلب به نقد مواضع تاج زاده پرداختند. در ان اتاق که نشان داده شد که مواضع تاج زاده که مشکل اصلی را در استبداد فردی می بیند و از این منظر وارد نقد سیاسی می شود مورد وثوق راهبردی هیچ جریان اصلاح طلب که تاج زاده خود را متعلق به انان می داند نیست. ایشان به صراحت مواضع تاج زاده را غیر عملی غیرمفید و غیر موثر و حتی شعاری خوانند.

این دو گرایش اصلاح طلب از حزب اتحاد و گرایش نزدیک به کارگزاران سازنندگی بودند که تاج زاده انان را طیف های اصلاح طلبی به رهبری خاتمی می داند.
تاکید من در ان اتاق این بود که با این وضع و مواضع دو طیف اصلاح طلب در باره مواضع وی،چگونه تاج زاده خود را در این جمع توضیح می دهم.

در اتاق تاج زاده بیان کرد که او دو خط قرمز دارد حفظ جبهه اصلاحات، حفظ جبهه مردم.
سوال من این بود که اگر این دو با هم جمع نشود چه ؟او پاسخ روشنی نداشت در حالیکه جبهه اصلاحات پاسخ روشنی در ان اتاق به وی داد که مواضع وی را تائید نمی کند یا مفید نمی داند.

در این گونه مواقع اگر امثال تاج زاده خود را به جبهه ای متعلق بداند که با شعار ها و برنامه وی همراه نیست دو اتفاق پیش می آید در مرحله اول نا کارامدی شعار ها و برنامه ها که نمونه ان در همین انتخابات اخیر رخ داد یعنی انتخاب اکثر اصلاح طلبان همتی بود که با برنامه تاج زاده فرسنگ ها فاصله داشت.

البته این وضعیت عدم مقبولیت مواضع تاج زاده در میان اصلاح طلبان سابقه هم دارد .
در سال 1384 جبهه دموکراسی و حقوق بشر شرط رای دادن به معین از سوی م.م ها و جریانات دیگر بود که بعد اصلاح طلبان زیر این قول خود زدند. تاج‌زاده هم نتوانست کاری پیش ببرد در حالیکه وی پیگیر و قول دهنده به م.م ها در مورد تحقق این جبهه بود.

در مرحله دوم در ان اتاق هم گفتم که تکرار چنین مواضعی که به عمل و انجام نمی رسد اعتبار فرد در نزد مخاطب پائین می اورد.
برای همین نقد من به تاج‌زاده این است برنامه و مواضع شما باید به جاگیری جدید بینجامد.
یا ایشان در جبهه اصلاحات هم خطی و گرایشی ایجاد کند که در تصمیم گیرها نقش داشته باشد والا این مواضع می شود تیراندازی هوائی در زمانی که باید تیراندازی زمینی کرد.
یا در غیر این صورت مواضع شما ویترینی می شود که جبهه اصلاحات از ان سود می برد و اما کاری دیگری انجام می دهد كه در انتخابات 1400 انجام داد.

نتیجه این رفتار تاج‌زاده به بی اعتمادی و دلسردی مخاطبی که او اعتماد کرده می انجامد.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: