شهریار آهی و‌ دکتر مهرداد درویش پور:ضرورت و موانع همکرایی دمکراسی خواهان

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: