فایل صوتی :پاسخ به 3 سئوال در مورد حقوق بشرو تجزیه طلبی

 مراد سئوال می کند: یکم ـ ایا شما واقعا وانمود میکنید که با توجه به کارنامه ۷۰ سال گذشته امریکا٬ حقوق بشر برای امریکا مهم بوده است؟ دوم - ایا سایت ایران گلوبال در جهت ذوب شدن در سلطه هژمونی امریکا و پیشبرد اهدافش در منطقه قدم برمی دارد؟

جواد می پرسد : بنا به خط فکری گردانندگان این سایت٬ ایران گلوبال با همسو بودن با خط نومحافظه کاران امریکا٬ از تجزیه طلبی ایران بطور غیرمستقیم حمایت کرده است; نومحافظه کاران امریکا با حمایت از گروههای تجزیه طلب جندالله٬ اهوازیها٬ پژاک٬...٬ و جدیدن با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی اذریها این مقاصد را بعنوان ابزار فشار در رسیدن به یک معامله با رژیم ایران دنبال میکنند. سایت ایران گلوبال٬ به عمد یا به جهل٬ در پیشبرد این اهداف٬ مایکل لدین و همفکرانش را یاری میدهد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.