رفتن به محتوای اصلی

اوت 2004

28.08.2004 - 22:32
کیانوش توکلی
تا 5 سال دیگر 20 میلیون نفر ایرانی به اینترنت دست رسی خواهند یافت و حضور دهها شبکه رادیو و تلویزیون ماهواره ای جای هیج گونه نگرانی در خصوص آینده دمکراسی در ایران نخواهد بود . تنها رسالتی که به عهده ما روشنفکران ایرانی باقی مانده است کمک به نسل جوان برای پایان دادن به حکومت دینی در کشوراست .
24.08.2004 - 22:32
کیانوش توکلی
مغازه ما دراین بازار قرار داشت و بخشی از زندگی کودکی ام در این مکان گذشت. چهارشنبه بازار یک خیابان 700 متری بود که که دو طرف آن مغازه قرار داشت و چهارشنبه ها روستائیان برای فروش اجناس خود که عبارت بود از سبزیجات ؛ مرغ و جوجه و... کنار خیابان بساط محقرشان را پهن می کردند و بعد از فروش هم قند و چای می خریدند و راهی خانه هایشان می شدند.
01.08.2004 - 22:32
کیانوش توکلی
حتی در انتخاب عکس هنوز تابو هایی وجود که متاسفانه " نسل انقلابی ها ما" بعد از 26 سال همچنان بدنبال خود می کشد. لطفا سری به پر بیننده ترین سایت های سیاسی بزنید، همه جا شکنجه ، زندان ، گرسنگی ، بد بختی و گذشته گرایی و خالی از آینده نوید بخش برای جوانان کشور و دریغ از تفریحات و لذاتی که جوانان در دنیای غرب بدان دست یافتند؛ اثری نیست......مگر در مقایسه نیست که می توانیم ارزش ها را نمایان کنیم و به جوانان بگویم اپوزیسیون حکومت دینی همه آن چیز هایی که جوانان غرب بدان دست یافته اند، می خواهد.