رفتن به محتوای اصلی

اکتبر 2004

31.10.2004 - 21:32
کیانوش توکلی
خیلی از خاطره نویس ها بجای اینکه متن تاریخی را شرح دهند ؛ خود ،محورتاریخ قرار می گیرند وشاهد بودم که در همون همایش برلین، یکی از دوستانم به نویسنده خانه دایی یوسف گفته بود:" اخر مرد حسابی من کجا مسئول تو بودم؛ تو کجا چریک بودی و سیانور زیر زبونت بود چرا دروغ می گویی و...." "نویسنده " رنگ رو یش پرید و در بین جمیعت گم شد.......!
10.10.2004 - 22:32
کیانوش توکلی
من اظهار نظری نمی کنم فکر کنم دنیا جدا از پیجید گی؛ مختصات جدیدی بخود گرفته و هر نقطه جغرافیای سیاسی این کره خاکی صاحب دهها متخصص و کارشناس ویژه است و دیگر گذشت آن دورانی که سیاسیون مثل آچار فرانسه به همه مسایل دنیا پاسخ می گفتند و امرورز در دنیا بیش از ده هزار تخصص موجود است و سیاستمدار ها نمی توانند در همه زمینه ها جواب گو باشند و در واقع عصرعصرمتخصصین است..."