رفتن به محتوای اصلی

نوامبر 2004

20.11.2004 - 12:28
کیانوش توکلی
سخنرانی رئیس دانا و بیانیه 11 اقتصاد دان سرشناس کشور، بهانه ای شد که من این دو نگرش متضاد را در دستگاه فکری جامعه فراصنعتی در حد بضاعت خود مورد بررسی قرار دهم وتوجه اپوزیسیون را به مسایل آینده نگری جلب نمایم!
ما از یک طرف با حکومت دینی که سد راه توسعه اساسی کشور است، مواجه ایم و از سوی دیگر نمی توانیم نسبت به " گسست نگرشی شکل گرفته نسبت به دولت ...و ارتباط با جهان خارج درداخل نظام" بی تفاوت باشیم. ینظر من استراتژی موازی(13) در برخورد به مسایل ایران پاسخی مناسب به شرایط پیجیده کنونی است!
02.11.2004 - 12:28
کیانوش توکلی
انديشه اي كه با حفظ استبداد ديني مي خواهد ايران را به عضويت WTO در آورد و از گلوباليسم تنها جنبه اقتصادي ان را تبليغ مي كند و جوانب سياسي و فرهنگي را از صورت مسئله حذف مي كند در واقع جامعه ايران رابه يك بحران همه جانبه مي كشاند!
جهانی شدن نه اجبار است و نه انتخاب! چراکه ، سازمان تجارت جهانی کارت دعوتی برای رژیم اسلامی ارسال نکرده است .همچنین ؛ انتخابی هم در کار نیست. اگر امروز اگاهانه به جامعه جهانی نپیوندیم؛ فردا همه چیز بر سراین مردم خراب خواهد شد .