رفتن به محتوای اصلی

ژانویه 2005

25.01.2005 - 21:32
کیانوش توکلی
برای آنانی که فرصت کافی برای مطالعه ندارند اما خواهان دانستن مقولات آینده نگری اند!