رفتن به محتوای اصلی

فوریه 2005

01.02.2005 - 21:32
کیانوش توکلی
از رقص پای صفر بگذریم و به مطالب افشاگری تلخ و شیرین جهانی شدن برسیم . راستش در فکر پاسخ گویی به سئولاتی تو _ و رفقای چپی که تمایل به پذیرش جهانی شدن دارند ولی همواره از قسمت خالی لیوان نظر شان را جلب می کنه و تا صحبت از جهانی شدن می شود فورا جوانب منفی جهانی شدن را خاطر نشان می سازد