رفتن به محتوای اصلی

اوت 2005

30.08.2005 - 19:08
کیانوش توکلی
نتيجه آن شد كه امروز به مانند مارگزيده ها از طناب سفيد و سياه بترسيم و از ائتلاف ، همراهي و آشتي ملي و داخل شدن در جبهه واحدي عليه ديكتاتوري نعلين كه متشكل از همه نيروهاي دمكرات كه پذيرش استقلال فكري و عقيد تي هر حزب و سازمان و دسته اي را شرط همكاري قرار مي دهد ، به هراسيم و به ان پاسخ مثبت ندهيم . بهر حال تاريخ را نمي توان به عقب بر گرداند و تنهامي شود از ان آموخت