رفتن به محتوای اصلی

فوریه 2006

15.02.2006 - 22:30
کوروش برادری
انقلاب شتاب یا شتاب انقلابات، آن گونه که ویریلیو نام نهاده است، پایان مشروعیت سنتی است که مبتنی بر تأمل و یا روشنفکران چونان دستگاه تإملی بوده است. مشروعیت زمان معاصر ما، به قول زیگموند باومن، مبتنی بر سلطه و وسوسه است: سلطه عقلانیت اقتصادی که بازتاب عریان خود را در شعار کاهش هزینه ها می یابد و وسوسه نشستن بر سر این خوان نعمت که تاکنون در تاریخ بشری بی مانند بوده است.