رفتن به محتوای اصلی

مارس 2006

15.03.2006 - 22:30
کوروش برادری
دمکراسی مبتنی بر بازنمایی تنها در محدوده های قابل رویت معنا و کارکرد دارد. این به مفهوم از میان رفتن دمکراسی نیست. تنها به این مفهوم است که ما دیگر از مفهوم بازنمایی نمی توانیم استفاده کنیم، زیرا که شرایط آن دیگر در کار نیست. دمکراسی شفافیت بود و مدرنیت غلبه بر ترس. اکنون دمکراسی با مشکل عبورناپذیری و یا درهم پیچیدگی تاسرحد ناشناس شدن مسائل روبرو است...
10.03.2006 - 22:03
کیانوش توکلی
عملکرد یک و نیم سال گذشته سایت نشان داد که ما مسئولانه به چیزی که خود نوشته ایم ، عمل کرده ایم ،کسانی که با سایت فرهنگ گفتگو آشنایند می دانند در طی یک سال و نیم گذشته بیش از صدها صفحه از نوشته های قدیمی و جدید ،علی میر فطروس را در سایت فرهنگ و گفتگو به چاپ رسانده ایم، کاملا " روشن است . ضمنا " با قراردادن لوگوی سایت شخصی ایشان بطور رایگان در صفحه اول سایت فرهنگ و گفتگو برای مدتی طولانی عدم خصومت شخصی مسئولین این سایت با ایشان کاملا" بارز است .
10.03.2006 - 12:28
کیانوش توکلی
اما پایگاه اینترنتی آلکسا ( alexa.com ) کار پپژوهش را قدری اسان کرده است، بگونه ای که کاربر اینترنتی به اسانی به میزان تقریبی تیراژ سایت پی می برد و بر اساس سیستم رتبه بندی آلکسا می توان بطور نسبی و مقایسه ای نه تنها رده بندی دقیق سایت ها را مشخص نمود ، بلکه آلکسا به شما نشان می دهد که از هر یک میلیون نفر کاربراینترنت در جهان چند نفر ازسایت مورد نظر شما بازدید نموده اند و چند صحفه از ان سایت را بطور متوسط خوانده اند، این امار ها بطور روز انه و هفتگی و سه ماهه، افت و خیز های سایت ها را...