رفتن به محتوای اصلی

ژوئیه 2006

30.07.2006 - 13:28
کیانوش توکلی
این درست است که نسل ما ، نسل فدا شده ای که نسل های بعد خود را قربانی کرد اما نسل ما به لحاظ تاریخی خوشحبت بود ، چرا که در تقاطع سه رویداد تاریخی پوست می انداخت !
آری! انقلاب ضد تجدد اسلامی پیروز شده بود و دیوار سوسیالیسم "واقعا موجود" فروریخته بود و انقلاب انفورماتیک مدت ها پیش آغاز شده بود و اینترنت ازپستو های پنتاگون خارج شده و در اختیار عموم قرار گرفته بود .
در گرماگرم این سه رویداد مهم جهان ، روشنفکر_ سیاسیون نسل سومی ایران که آغشته به ماده ضد تجدد که نجات یافته ازدست تعقیب و گریز...
27.07.2006 - 23:32
عبدالستار دوشوكی
بعنوان مثال جمهوري اسلامي را بنگريد: بيست و هفت سال است كه به آمريكا و انگليس لعن و نفرين مي فرستد. اما در عوض امريكا دشمن مذهبي جمهوري اسلامي را در شرق كشور ( حكومت طالبان) را از بين مي برد و در افغانستان حكومت حمهوري اسلامي بر قرار مي شود. امريكا و انگليس با صرف ميلياردها دلار و قرباني كردن هزاران نفر در غرب كشور ( عراق) دشمن كهنه جمهوري اسلامي ( صدام حسين) را از بين مي برد و در عراق نيز جمهوري اسلامي با اكثريت شيعه بر قرار مي گردد. در لبنان جمهوري اسلامي ارتش اسرائيل را شكست مي دهد.