رفتن به محتوای اصلی

نوامبر 2006

27.11.2006 - 18:47
فرهنگ گفتگو
به دلیل برخورد حمایت گرا نه اپوزیسیون ایران در گذشته از جناح بندی درون حکومتی موجب شده است که این بار سکولار ها در مقابل تضاد های درونی و انتخابات پیش رو، راه بی تفاوتی در پیش گیرند و خود را سرگرم بحث بی پایان اتحاد ، ائتلاف ووحدت قرار دهند!
ا کبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ايران، در روزهای اخير بر دامنه انتقادهای خود از سياست ها و عملکرد دولت محمود احمدی نژاد افزوده است.
26.11.2006 - 12:32
هادی زمانی
ایجاد یک منطقه واحد، تحت کنترل یک نظام سیاسی واحد، از یکسو و حذف موانع تجارت آزاد بین مناطق مختلف کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر، از سوی دیگر، به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرت نهاد دولت و تقویت توانایی آن درکنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گردید. تحولات فنآوری، نظیر گسترش شبکه های حمل و نقل و ارتباطات نیز نقش مهمی در گسترش و تعمیق نفوذ نهاد دولت در جامعه ایفا نمود. از سوی دیگر، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، تقویت هویت ملی، یکسان سازی استانداردها و قوانین...
20.11.2006 - 18:47
فرهنگ گفتگو
سالهاست عده معدودی که خود را آینده نگر نامیده اند مسایلی در باره جوامع فراصنعتی ، گلوبالیسم و روند های گلوبال _دیجتال ،وحزب اینده نگر قلم زده اند منظور از" آينده نگري" آن مجموعه افکاری است که فرارويا ندن ايران را به یک جامعه فراصنعتي و پیوستن به جامعه جهانی را مد نظر دارد ولی هنوز مختصات یک حزب اینده نگر ناروش است برخی ها بر مبنای سوسیال دمکراسی و عده دیگری لیبرال دمکراسی را بسترمناسبی برای احزاب اینده نگر می دانند،تا کساننی که هر دو بستر راه حلهاي قديمي جامعه صنعتي می دانند .
20.11.2006 - 18:47
سالهاست عده معدودی که خود را آینده نگر نامیده اند مسایلی در باره جوامع فراصنعتی ، گلوبالیسم و روند های گلوبال _دیجتال ،وحزب اینده نگر قلم زده اند منظور از" آينده نگري" آن مجموعه افکاری است که فرارويا ندن ايران را به یک جامعه فراصنعتي و پیوستن به جامعه جهانی را مد نظر دارد ولی هنوز مختصات یک حزب اینده نگر ناروش است برخی ها بر مبنای سوسیال دمکراسی و عده دیگری لیبرال دمکراسی را بسترمناسبی برای احزاب اینده نگر می دانند،تا کساننی که هر دو بستر راه حلهاي قديمي جامعه صنعتي می دانند .
18.11.2006 - 17:51
ناصر مستشار
اگر پاپ ژان پل دوم دوم قهرمان سرنگونی اردوگاه سوسیالیست بود اما پاپ فعلی رسالت مبارزه با توسعه طلبی اسلامیست ها را بعهده گرفته است.نامبرده در سخنرانی معروف ومهم خود در شهر رگنز بورگ بایرن آلمان هنگام آوردن" سیتات" خود از قول امپراتور بیزانس در قرن چهاردهم میلادی از یک ایرانی اندیشمند یاد می کند که جای سئوالات متعدد را می گشاید و عملا از پیروزی وپذیرش اسلام در گذشته بر مردم ایران را به زیر سوال می کشاند.
15.11.2006 - 14:36
باری تنها راه عبور ما از بحران سنت/مدرنیت/پسامدرنیت در دست یابی به جسم خندان و چندلایه خویش است
باری بشویم آنچه که هستیم و اینگونه از چندپارگی سنت/مدرنیت/پسامدرنیت خویش به جسم خندان و عاشقان زمینی زن و مرد چندلایه و رقصان و سبکبال تبدیل شویم
باری با ما عاشقان زمینی و عارفان زمینی، با ما زنان و مردان مدرن ایرانی، رنسانس ایران و هزاره ی نوی ایران و هزاره زرتشت خندان و عاشق شروع میشود. طعم رنسانس در فضای ایران و در جان و تن ما پیچیده است
13.11.2006 - 18:47
فرهنگ گفتگو
چند روز بعد از پيروزی دموکراتها در انتخابات مياندوره ای مجلسين آمريکا ایا اینکه مردم آمريکا به اميد تغيير سياست خارجی کشورشان به ويژه در عراق، به نفع نامزدهای حزب دموکرات برای ورود به دو مجلس نمايندگان و سنای آمريکا رای دادند. ایا براستی سیاست امریکا نسبت به ایران عوض خواهد شد و " اگر جمهورى اسلامى به قيمت گرفتن تضمين‌هاى امنيتى (اطمينان از عدم حمله نظامى از سوى آمريکا) حاضر باشد برنامه‌هاى هسته‌اى خود را متوقف کند و در مقابل...
12.11.2006 - 17:17
ویژه ایران گلوبال
انگیزه ما از ایجاد سایت ; مشاهده سانسورهای گوناگون در فضای سایبری- فارسی ایرانی بوده است.
دلیل اصلی ما در راه اندازی سایت؛ موضوع آینده نگری و گلوبالیسم بود که در فضای جنبش سیاسی ایران نا شناخته بود،ایران گلوبال از همان روز نخست تاسیس خود ، ماهیت ایدلوژیک دینی و استبدادی حکومت را مانع اصلی آیند ه نگری دانست
ایران گلوبال بدون سر دبیر و یا شورای سردبیری عمل می کند ؛ بدین معنی که...
08.11.2006 - 14:36
در نگاهی به اسطوره های ایرانی و مقایسه آن با اسطورههای یونانی می توان براحتی پی برد که در فرهنگ ما از ابتدا تلاش خاصی برای در حجاب نگه داشتن جسم،زن و در حجاب نگه داشتن خواستهای جنسی، امیال لذت پرستانه وجود دارد و رابطه میان انسان و خدا رابطه ای دو طرفه است، باآنکه قدرت اصلی دست خدایانست. اکنون با شناخت بهتر علل شکست کام پرستی ایرانی در عببد و حافط می توانیم به تاریخ معاصر بیابیم . من در اینجا تنها به دو نگاه فروغ و هدایت به اروتیسم می پردازم.