رفتن به محتوای اصلی

دسامبر 2006

25.12.2006 - 12:28
کیانوش توکلی
"سریال نرگس" داستان دختری است که بر اساس یک نظرسنجی توسط بیش از هفتاد درصد زنان و دختران ایرانی دنبال شده است .
واقیعت زندگی مردم ایران در طول پخش "سریال نرگس " با پخش و فروش چهار میلیاردی CD سکسی هنرپیشه سریال( زهرا امیر ابراهیمی) که توسط دوست پسر سابق اش که دستیار کارگردان فیلم سریال نرگس بود و یا فیلم" تغییر جنسیست" که در گوگل دست به دست می گردد ویا نمایش فیلم "فروش کلیه" در تلویزیون های غرب وفیلم مستند رقص دختران ایرانی با بیکینی در آنتالیا ترکیه فیلم های زندگی واقعی مردم ایران است .
12.12.2006 - 12:25
علی اکبر آزاد
مشکل اصلى حزب دمکرات درفرهنگ حزبى و تشکيلاتى آن است. اين فرهنگ علاوه بر تمرکز ازبالا که خود در عصر حاضر شکست خورده است، نقش شخصيت‌ها هم در اين حزب مشکل‌آفرين بوده است. براى کسانى که فرهنگ سياسى احزاب کردى را مورد بررسى قراردهند و همچنين ح.د.ک.ا. به‌طور اخص، همواره شخصيت‌هايى در راس اين حزب قرار داشته‌اند. ح.د.ک.ا. به نوسازى درون حزبى نياز داشت که متاسفانه در زمان خود که امکانش فراهم بود روى نداده است
10.12.2006 - 12:32
هادی زمانی
در شرایطی که نظام سرمایه داری در غرب با سرعت شکل میگرفت و توسعه میافت، جوامع اسلامی دچار فرتوتی و ایستایی شده بودند. این جوامع غالبا از بی ثباتی سیاسی رنج میبردند و گرفتارنگرشهای شدیدا "مذهبی _خرافی" شده بودند که اساسا نمیتوانسنتد پذیرای اصول و مقتضیات توسعه نظام سرمایه داری باشند.
نظام سرمایه داری در سیر تکاملی خود به یک شبکه بین المللی و نهایتا جهانی تبدیل میشود که در کانون آن کشورهای پیشرفته صنعتی و در پیرامون آن کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته قراردارند
07.12.2006 - 12:32
هادی زمانی
در عصر جهانی شدن قدرت دولتهای ملی از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولتها بصورت عمودی و روبه بالا، به نهادها و سازمانهای بین المللی و فراملی، نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمانهای اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمانهای مشابه در حال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها رو به پایین، به سازمانهای محلی و گروههای فشار بومی در حال جابجایی است. افزون بر این، طی چند دهه گذشته بخش قابل توجهی از قدرت دولت بصورت عرضی به نهاد ها و ارگان های بازار واگذار شده است.
05.12.2006 - 19:05
دارا گلستان
موضوع عراق حداقل تا پايان رياست جمهورى بوش، در مرکز توجه آمريکا باقى خواهد ماند. اين براى ايران فرصت خوبى است که وارد روندى بشود که به عادى شدن رابطه‌اش با آمريکا بيانجامد. اما هرگز نبايد فراموش کرد که اعتماد به نفس بيش از حد و دل‌خوش بودن به مشکلات آمريکا در عراق و پيروزى دموکرات‌ها در انتخابات، نابخردانه است. جاى خوشبختى است که حداقل آزادى‌خواهان ايرانى بر گزينهء نظامى از سوى آمريکا در مقابل جمهورى اسلامى دست رد می‌زنند و خواهان عادى شدن رابطهء دو کشور هستند
04.12.2006 - 18:47
فرهنگ گفتگو
مدتی است طرح خاورمیانه بزرگ از سوی امریکا و اروپا یی ها طرح می شود که نیروهای القاعده با تروریسم عنان گسیخته ای به مقابله با آن بر خاسته اند و از سوی دیگران رهبران حکومت ا سلامی ایران از طرح "خاورميانه جديد اسلامی" می گویند اما در این میان سکولار های خاورمیانه چه استراتزی و تاکیتیکی را بر می گزینند؟
02.12.2006 - 12:32
هادی زمانی
پدیده های فرماسیون سرمایه داری، فردیت و دموکراسی پارلمانی میتوانند به صورتهای مختلفی با یکدیگر ترکیب شوند و نهادهای اجتماعی متفاوتی را بوجود آورند. فاشیسم نازیسم نتیجه ترکیب فرماسیون سرمایه داری با عناصر ناسیونالیسم قومی و قهرمان پرستی است. حال آنکه، لیبرال دموکراسی غرب نتیجه ترکیب سرمایه داری با عناصر فردیت و دموکراسی پارلمانی است. به اعتقاد فراساختارگرایان، جامعه و نهاد دولت را نمیتوان از منظر یک منطقه یا فرهنگ خاص فرمول بندی کرد.
01.12.2006 - 12:28
کیانوش توکلی
بر اساس رده بندی آلکسا سایت روشنگری در کمترین شماره 26244 در صدر جدول قرار دارد و 25.5 نفر در هر میلیون وارد روشنگری می شوند و هر کاربری 16.2 صفحه سایت را خوانده است در حالی که پیک نت با 50 نفر در میلیون یعنی دو برابر تعداد در میلیونی که وارد روشنگری شده اند ولی به لحاظ رده بندی در جایگاه چهارم قرار گرفته است چرا که هر کاربری که وارد پیک نت شد تنها 2.2 صفحه را خوانده است .