رفتن به محتوای اصلی

مارس 2008

31.03.2008 - 12:21
کامنت های جالب و خواندنی
اين جمله از نوع جمله هائی است که در گذشته امثال ک گ . ب و بنگاهای مغزشوئی آن برای گول زدن عقب مانده ترين بخش روشنفکران اختراع می کردند. اما چرا آشنا شدن با اين مسائل برای ما مهم و حياتی است. چون وقت انسان محدود است. گنجايش مغز هم محدود است. نبايد آنرا صرف اين نوع فکار مسموم کرد. اما معيار چيست؟ در دنيای انفجار اطلاعات، بسيار مهم است که چيزهای لازم را بخوانيم ولی به همان اندازه و بلکه بيشتر مهم است چه چيزی را نخوانيم. هم وقت انسان محدود است و هم آنکه...
30.03.2008 - 19:08
کیانوش توکلی
آن تفكرى كه در شورش ارتجاعى 15 خرداد در مقابله با اصلاحات شاه به بهانه اين كه از بالاست؛ در كنار خمينى ايستاد و آن را قيام خواند و سپس در بهمن 57 به دنبال انقلابى كه از سوى عقب مانده ترين لايه هاى اجتماعى رهبرى مى شد، افتاد و آن را” شكوهمند“ و” خلقى“ ناميد و در ادامه آن، خط امام (ضدامپرياليستى ـ خلقى) را ساخت. در 2 خرداد 76 به دنبال خاتمى و اصلاح طلبان دينى افتاد و از دكترين دمكراسى ”دينى“ حمايت كرد.
30.03.2008 - 17:47
کیخسرو آرش گرگین
بنابراین، دوستان فقط یک آلرژی را نبینند. با وجود ِ همه ی ِ این آلرژی ها، هواداران ِ پادشاهی بزرگترین مخرج ِ مشترک را در ایران دارند: راز ِ آشکاری که در مورد ِ فاش نکردن اش به همرائی رسیده ایم. امری که باید بر آن نقطه ی ِ پایانی گذارد و از این هژمونی، که ما نام ِ آن را «هژمونی ِ تاج» می گذاریم، و امکانات اش برای ِ تاسیس ِ آزادی و حکومت ِ قانون، به روشنی سخن گفت.
30.03.2008 - 16:26
کامنت های جالب و خواندنی
متاسفانه برخی از ماها نه اصلا با جامعه ایران ساسانی آشنایی داریم، نه با جامعه مصر باستان و غیره و نه با جامعه ایلامی و نه.... و از تمامی جامعهها، جامعه سنتی ازدواجی اعراب را گرفتید و میخواهید بگویید چون چنین طرز و تفکری با جامعه مدرن این صدسال نمسیازد ، پس هزار و چهارصد سال تمدن ایرانی-اسلامی با نکات درخشانش را به سطل آشغال بریزیم، و یک آیین بیپیشینه تاریخی مانند «زردشتی نوین" و یا «زنخدایی" و «سیمرغی" و غیره.. بسازیم. نه عزیزم، من نمیتوانم منطق الطیر عطار و پنج گنج نظامی و...
29.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
_ اما موضوع جالب این است که در هیچ یک از سایتهای خبری و روزنامه های ترک کوچکترین خبر و اشاره ای به دستگیری امیرفرشاد ابراهیمی نشده است. .
_ کسانی که یک اتفاق سیاسی را که پلیش امنیتی ترکیه آن را رو کرد می خواهند به یک دشمنی ترکیه با امیرفرشاد ابراهیمی نزول دهند، حالا باید جواب بدهند. امیر فرشاد ابراهیمی از کجا نام کامل آن مأمور سفارت ایران را در ترکیه می داند؟ پلیس ترکیه که ظاهرا او را کتک زده نمی تواند به او نام مأمور سفارت را بگوید.
29.03.2008 - 12:29
بهروز ستوده
در پرتو سیاست های فرقه گرایانه و میراث خواری از"خون شهدا" بوده است که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تا کنون نتوانسته اند جنایات این رژیم را که در مقوله ی "نسل کُشی" و "جنایت علیه بشریت" می گنجد در سطح جهانی و مجامع بین المللی مطرح نمایند
28.03.2008 - 20:35
محمد حسین یحیایی
بحران همه جانبه در جامعه روزافزون است . بحران اقتصادی به گسترش بحران اجتماعی ، بیکاری وناملایمات دیگر می انجامد ، در این میان تنش بین ملل و اقوام ساکن در گستره ایران رو به افزایش است، تعطیلی مطبوعات، زندانی کردن فعالان کارگری و دانشجویی، فشار بر جامعه زنان و استادان دانشگاه چاره ساز نیست، نگاهی دیگر به نمایش انتخابات و پیآمد های آن
27.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
ميان روشنفکران ما مد شده که تا به پرسش سختی بر می خورند که آن را نمی فهمند فورا" می گويند پس بايد از نو و از صفر شروع کنيم. اين سخنان حاوی هيچ اطلاعات به درد بخور و يا دانش ره گشائی نمی باشند. ذره ای راه حل در آن نهفته نيست. شعار توخالی است. در عوض اين حرفهای پوک بايد به بينيم چه کار درستی تا کنون کرده ايم آنرا گسترش دهيم و چه کار غلطی کرده ايم از آن اجتناب کنيم
اگر قبول کنيم که قصد نداريم که برای آنهائی که نسبت به خانواده پهلوی آلرژی پيدا کرده اند نسخه پيجی کنيم.
26.03.2008 - 18:14
آراز فنی
من در این سلسله مقاله ها به برسی پروسه ی سوم تکامل و رشد ناسیونالیسم که خود موج سوم از رشد حرکتهای ناسیونالیستی هست خواهم پرداخت. موج اول پروسه ی فرم گرفتن هویت های جمعی که توسط دولت ها و الیت جوامع اروپائی هدایت می شد با تشکیل دولت های ملی در اروپا تکامل یافت. موج دوم ناسیونالیسم بین دو جنگ جهانی شکل گرفت و بعد از جنگ جهانی با آزادی کشور های زیر استعمار تداوم پیدا کرد حاصل آن آزادی نسبی سیاسی دولت های افریقائی، هندوستان، پاکستان و... بهمراه داشت و موج سوم ناسیونالیسم قومی...
26.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
چیزی نباید گم شود و نامی نباید مخفی بماند مثلا حسین ؛ نیما ؛ غلام ؛ نقی باید مشخصات داشته باشند و انها را مخفی و چشم بسته نگه ندار !
در ضمن با دیدگاهی که می خواهد گذشته را تقدیس کنه مخالفم چرا که تقدس کارش مانع تراشی است چند وقت پیش ایران گلوبال از مریم فیروز نوشت؛ ادم های عقده ای ایراد گرفته بودند که چرا بایستی از او چیزی در سایت بیاد ؛ در حالی که ملتی ؛ معنی و مفهوم موزه و تاریخ را نداند؛ محکوم به تکرار فاجعه است
26.03.2008 - 11:09
کیومرث نویدی
این مقاله دو و نیم سالی پیش یکی دو جا به نام نوید کیوان چاپ شد. لازم بود در آن چند اصلاح صورت گیرد و لازم دیدم دوستانی که سلسله
بحث
های نتایج وارو را دنبال کرده
اند آن را در دسترس داشته باشند. چرا که این مقاله نگاهی
ست کلی در پرتو همان درک و دید به فاجعه
ای که در جهان اسلام رخ داده است و در حال گسترش است. می
دانم که بسیار فشرده است؛ خواهم کوشید در ادامة بحث در مقاله
های دیگر به تک
تک سازمایه
های نظری این مقاله بسیط
تر بپردازم.
25.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
_کسانیکه در اروپا زندگی می کنند می دانند که افرادی مثل ویلدرز خود چه افکار فاشیستی دارند و منظور اینها تنها مسلمانان نیست چه اگر اینها را راسیسم کور نکرده بود می دیدند که چگونه مردم مبارز ایران با.... مبارزه میکنند
Later, Wilders suggested that Muslims should “tear out half of the Koran if they wished to stay in the Netherlands” because it contained "terrible things" and that Muhammad would “in these days be hunted down as a terrorist(از ویلدرز)
25.03.2008 - 11:09
کیومرث نویدی
۷۰ ملیارد را در هزار ضرب کردم (هر دلار هزار تومان) و تقسیم بر ۷۰ ملیون کردم (جمعیت ایران را ۷۰ ملیون در نظر گرفتم) رسیدم به مبلغ یک ملیون تومان سرانة سالانة حاصل از فروش نفت. یک ملیون را به دوازده تقسیم کردم رسیدم به رقم ۷۳۳۳۳ تومان (اعشارش را حذف کردم) ماهانة سرانه. یعنی یک خانوادة پنج نفرة ایرانی سهمی دارد از فروش فقط نفت و گاز معادل ۳۶۶۶۶۵ (سی
صد و شصت وشش هزار و ششصد و شصت و پنج) تومان.
24.03.2008 - 16:00
حبیب تبریزیان
به میهنم که ارزان و ابلهانه زدست دادمش!
فروختم!
قیمت چه بود ؟
نمیدانمش هنوز!
خریدارکه بود ؟
آن روضه خوان معتبرشهر!
که تن بهای مادر من را !
23.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
.20 در صد سهم داشتن از دریای خزر و بهره بهره برداری مشاع از دریای خزر مشاع هست چراکه اگر دریای خزر را به 100 تقسیم نمائیم سهم مشاع هریک از پنج کشور ساحلی به بیست درصد می رسد.در آن روز ها عوامل خامنه ائی و ناسیونالیست های افراطی با یک دیگر بطور غیر مستقیم متحد شده بودند وبا طرح مشاع خاتمی مخالفت ورزیدند اما الان در دوره احمدی نژاد همه طرح با حمایت خامنه ائی با حمایت ناسیونالیست های افراطی در حال پذیرش می باشد.این همه تراژدی همیشگی تاریخ ما ایرانیها هست.
23.03.2008 - 14:19
قویدل
رفتار دولت سوئیس در ارتباط با این قرارداد خلاف عرف بین المللی و در تضاد با ادعای آن دولت است.استفاده تبلیغی رژیم از حضور مقامات سوئیسی در تهران و امضای این قرارداد، ضربه ای بر پیکر مبارزات نیمه جان مبارزان و مردم ایران است و کسب مشروعیت از طریق حضور وزیر خارجه سوئیس برای رژیم میباشد . از طرف دیگر رژیم با کارنامه ضد حقوق بشری خود ثابت کرده است که از درآمد حاصل از این حراجها ، نه برای رفاه انسان ایرانی و آبادانی کشور بلکه برای تقویت نظامی و سرکوبگری خود استفاده میکند
21.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
یا اپوزیسیون نو یعنی همین همه با هم؟ شما باز نگفتید منظورتان از اپوزیسیون نو چیست؟کیست؟چه اهدافی دارد؟ تا شما تعریف ایجابی از اپوزیسیون نو ارائه ندهید، کل طرح شما دچار ابهام است و گویا نیست. شما طرح موضوع کردید. به همین جهت لازم است که دستکم طرح موضوع روشن و شفاف صورت بگیرد. نقد اپوزیسیون جای خود خوب و درست است. اما به این نتیجه رسیدن که گویا باید بساط این اپوزیسیون را جمع کرد و به گورستان تاریخ سپرد یک حرف است و سخن از اپوزیسیون نو یک حرف دیگر!
21.03.2008 - 14:19
قویدل
کارشناش شکنجه اولین بار رازی را افشا کرد که در آن زمان کسی نمیتوانست باور کند که این طرح او ، نتنها منجر به قتل عام هزاران ایرانی خواهد شد بلکه دنیا هم دیگر آن دنیای سابق نخواهد بود طرح او با خونسردی تمام در چندین جمله ی ساده چنین بیان شد : « از تضاد شرق و غرب استفاده کرده چپ را که مزاحم اهداف ماست منهدم کرده تا ثبات درونی جامعه را تضمین کنیم و آنگاه غرب را که سوداگر است با پول سرگرم کرده و در هر شهر اروپا ، مسجدی بنا خواهد شد که مناره های بلندش سر آغاز نابودی غرب را بشارت خواهند داد .»
21.03.2008 - 09:34
فرهنگ گفتگو
برنامه ویژه نوروزی در اتاق فرهنگ گفتگو با حضور آقای مرتضی نگاهی که در باره آئین شرابخواری در نزد ایرانیان صحبت خواهندکرد و همچنین یک برنامه کمدی هم توسط یکی از هنرمندان بطور زنده پخش خواهد شد و.....
20.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
بهتر است به نقد گذشته بنشینیم تا این که احساس سرافکندگی کنیم. خود این احساس حاکی از عدم نقد است. نقد گذشته ربطی به سرافکندگی ندارد. سرافکنده شدن یعنی نقد نکردن. یعنی در پشت همان مفاهیم اخلاقی پنهان شدن که گویا باور دارید از سیطره آنان بیرون آمدید. ادامه تفکر خیر/شرّ است.
امروز اگر دانشجویی به مدت یک ماه در زندان می ماند ؛ از جرج بوش تا اتحادیه اروپا و صد ها سارمان حقوق بشری و غیره از زندانی دفاع می کنند در حالی در ان سالهای اول انقلاب ؛ دانشجوی چپ؛ مجاهد و پیشگامی را زنده زنده اتش می زدند
20.03.2008 - 14:19
قویدل
انسان‌هایی که تا دیروز خود را سرافراز می‌پنداشتند و تمام موجودیت خود را در راه آرمان خود و مردم خود نثار کرده بودند، به راحتی در عرض چند روز و حتی چند ساعت خلاف آن را بیان می‌کنند و اگر امثال کارشناس زیرزمین نبودند امکان این تحول آنی و سریع می‌توانست باشد؟ خود کارشناس قبول می‌کند که چنین چیزی امکان نداشت و اگر هم چنین چیزی رخ می‌داد بی شک به زمان بسیار زیادی احتیاج بود..
19.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
وقتی صحبت از اپوزسیون میشود افرادی با نظرهای خود که مسلما نظر گروهی میتواند باشد , صرف نظر از موضوع اصلی روی مسئله ای پا فشاری میکنند که عامل اصلی بی اعتمادی مردم , عدم شکل گیری و سازمان یافتن اپوزسیون میشود . دوستان عزیز اپوزسیون مجموعه ای است از کسانی که در قالب تشکیلات ضمن داشتن نظر و عقیده مستقل خود توان ( تاکید روی کلمه توان میکنم ) تحمل عقیده مخالف را دارند و حاضر به شنیدن حرفها و حل اختلافات از راه گفتگو هستند .
19.03.2008 - 14:19
قویدل
خیلی راحت به انتخاب جدید خود از نظر تئوری، چنین سر و سامان داد :« حیوان تغییر ناپذیر است، حیوان هم باقی خواهد ماند و خطری هم از ناحیه حیوانات، متوجه او و جمع او نخواهد بود و تلاش او در تغییر حیوانات هم بی‌معنی است. بنابراین این انسانها هستند که می‌توانند خطرناک باشند. این انسانها هستند که باید مراقب‌شان بود و اگر خواستند تهدیدی برای او و انقلاب که هر دو یکی هستند، باشند، آنوقت باید آنها را عوض کرد و آنانی هم که نمی‌خواهند عوض شوند..
18.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
این "روشنفکران پیامبرصفت" و شاگردان شان از طریق حجره «نیلگون" با انکار یا کتمان نظریات دیگران، - که خود جای سئوال است که چرا این «حجره" در سایت زمانه سرقفلی دارد- نه تنها از امکانات موجود بهره می برند بلکه تلاش می کنند از طریق روابط محفلی و مراد/مریدی تریبون رادیو زمانه را در انحصار خود نگاه دارند. خوشخالم که شما به این نگاه از روزن نقد پرداخته اید و حال باید به انتظار نشست و دید که آیا جدلی در خواهد گرفت یا باز سیاست مسکوت نهادن و انکار کردن ادامه پیدا می کند
18.03.2008 - 14:19
قویدل
در آخر هم با صدای بلند که همه آنرا بشنوند گفت : "من بقدر ی برای خدا و امت او کار انجام دادم که اگر گناهی هم بکنم این گناهان بخشیده می‌شوند." و حاجی حقیقتاً به این حرف خود اعتقاد داشت و وقتی پیش خود اینکارها را مرور میکرد و میدید خود او، پول او، اسبهای او، و قطعه زمینی که برای ساختن مسجد وقف کرده و بعد گرانترین واعظ و نوحه‌خوان را از جاهای دور پیدا کرده و به استخدام این مسجد درآورده است، خشم او از این مردم بیشتر میشد و گناهی هم اگر بود آنرا در مقابل اینهمه خدمات ناچیز میدانست و...
17.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
بعد از ظهر که از جلوی استانداری در تبریز رد می شدم با تجمعی تقریبا 200 نفری از مردم ملکان مواجه شدم که در اعتراض به تقلب در انتخابات جمع شده بودند که آخرش هم با دخالت مامورین متفرق شدند.....
اینکه شما را به پان ترکیست متهم میکنند تعحب نکنید ، جامعه ما به آسانترین متد اندیشیدن پناه برده است سیاه دیدن ، سطحی دیدن ،متهم کردن و دشمن پیدا کردن از خصوصیات ذاتی ما شده است . هزاران هراز انسان را که چون ما بودند با همین اتهام ، نابود کرده اند و تنها با اتهام واهی ملحد ، ضد انقلاب ، جاسوس و مرتد و غیره .
17.03.2008 - 14:19
قویدل
منتها شرور هم میدانست چگونه دیگران را تحت فرمان خود داشته باشد. با پولی که همیشه در جیب او فراوان بود، بذل و بخشش کرده و دیگران را بدنبال خود میکشید و اگر این نقل و نبات خریدنها اثر خود را نداشت، از حربه تهدید و ضرب و شتم دیگران استفاده میکرد. ضرب و شتم دیگران از سرگرمیهای اصلی او بود و با پنجه‌بکسی که همیشه آنرا همراه داشت، ارعاب را به نحو احسن اجرا میکرد و کوچکترین ترسی هم از کسی نداشت و حتی اگر کسی هم از او قوی‌تر بود اول در سایه همین پنجه‌بکس و بعد در سایه قدرت پدرش که...
17.03.2008 - 09:34
فرهنگ گفتگو
اتاق فرهنگ گفتگو در نظر دارد بار دیگر در باره مسایل قومی _ ملی در ایران را به بحث صاحب نظران بگذارد از این رو ما از همه نخبگان در این خصوص می خواهیم از طریق سایت ایران گلوبال با ما تماس گرفته تا بتوانیم این سلسله گفتگو ها را سازمان دهیم . سعی ما براین خواهد بود که در هر جلسه ای دو سخنران با دو دیدگاه متفاوت را دعوت کنیم.صدای سخنرانان ضبط شده و در سایت ایران گلوبال ارشیو خواهد شد
16.03.2008 - 15:26
کامنت های جالب و خواندنی
در مورد دین، که البته نوع پست تر اش مذهب است و به نظر من تفکیک مذهب از دین را باید در دگماتیسم و فقهی بودن اولی و عاری از دگم و غیر فقهی بودن دومی دانست، تجلی گاه برخورد آدمی با مرگ است. تا زمانی که مرگ هست، دین هم هست. هابرماس از مرگ، به مثابه ی "اندرشکستن امر برون-روزمره در امر روزمره" سخن می گوید
فروغ نکته ی پر معنایی را اشاره می کند هنگامی که می گوید اگر مرگ نبود دستان ما به دنبال چیزی دیگر می گشت، که در حقیقت، می گوید اگر خدا نبود، می بایست اختراع می شد.
16.03.2008 - 14:19
قویدل
گربه می‌‌‌توانست با ضربات سهمگین خود، گنجشک را بی‌جان ساخته و حتی با چنگال خود زنده زنده او را دریده و خود را سیراب سازد ولی چنین نشد. گربه برخلاف آن‌‌چه که باور قربانی بود شکار خود را نه کشت و نه لت‌‌‌وپار کرد. بلکه در کمال ناباوری شروع به زجرکش کردن جوجه گنجشک کرد. گربه هربار با پنجه‌های خود ضربه‌‌ای به طعمه خود وارد می‌‌ساخت و او را به جایی پرت می‌کرد و دوباره به سوی طعمه خود خیز سریع برمی‌داشت و در این فاصله، جوجه گنجشک که تعادل خود را به‌خاطر ضربات پنجه گربه از دست داده بود...
16.03.2008 - 11:47
جالب اینجاست که در رادیو زمانه و نگاه مسئولان خوب و مدرن این سایت همین نگرش نارسیستی و هیستریک « خودی خوب» و «غیر خطرناک» نیز متاسفانه هنوز وجود دارد، باوجود تمامی قدرت‌های مدرن ایشان و قدرت‌های مدرن رادیو زمانه. حاصل نیز این است که به چنین مقالاتی با این همه خطا در محتوا و حتی مشکلات فراوان در شکل، مانند توضیحات فراوان اضافی و بی‌مورد در باب نظرات ....
15.03.2008 - 20:25
آیدین تبریزی
مقاله ای که می خوانید، خلاصه شده مقاله بلندی است که چندسال پیش در سایتهای آذربایجانی منتشر کردم. در این مقاله پیشنهادات مفصلی برای ساده نویسی در زبان ترکی آذربایجانی ارائه شده و راهکارهایی برای آموزش زبان مادری از طریق رسانه های بخش خصوصی آذربایجان ارائه شده بود...
15.03.2008 - 16:47
کیخسرو آرش گرگین
آری، درست است، سهم ِ شما، بالا رفتن از نردبان ِ پادشاهی بوده است، اما چه بسا تن در زدن و بالا نرفتن از آن نردبانی که ایزدان در برابر ِ شما بر اش افراشته اند، نه تنها شما، که همه ی ِ ما را وابدارد از همه ی ِ پله های ِ متروک ِ جهان، پست و واپس ترین شان را نیز پس ِ پشت نهیم و در چیزی در ژرفنای ِ پوسیدگی و غربت واصل گردیم.
15.03.2008 - 14:19
قویدل
درحالی‌که جای چنین انسان‌‌هایی نه در درون جامعه بلکه ایزوله شدن و مداوا شدن در حاشیه جامعه بود و آنان حتی می‌توانستند بیمارگونه به حیات خود ادامه بدهند، نه این‌‌که داعیه هدایت جامعه را داشته باشند. اصرار بیمارگونه این اشخاص و رهبران آنها به جامعه که مسیر آنان حقیقت مطلق است از هر فاجعه‌ای بدتر بود. و این‌گونه است که می‌‌شود تصویر روشنی ساخت که قربانی و دیگر قربانیان با چه هیولای وحشتناکی روبرو هستند.
13.03.2008 - 12:29
بهروز ستوده
در جواب "نهضت آزادی ایران " باید گفت که مصدق پیش کشتان آقایان ، آیا در میان نامزدهای به اصطلاح اصلاح طلبان حتی کسی مانند بازرگان را سراغ دارند که وقتی در مجلس شورای اسلامی یکی از زنان سرتا پا سیاه پوش که فقط یک چشمش از زیر حجاب اسلامی پیدا بود در دفاع از خط امام شروع کرد به بد زبانی و برچسب زدن به بازرگان و بازرگان در آخر جوابش را فقط دریک جمله داد
12.03.2008 - 21:12
به مناسبت ارج گذاشتن به مشارکتِ هدفمند شنودگان در این جلسه و تلاش در پاسخگویی به موازین و اهدافِ جدی سایت ایران گلوبال به متونِ پایه ای در عرصه های ضروری، از جمله حلّ مسئلهء قومی ملّی، در نوشتهء کوتاهِ زیر بر چند نکتهء مهّم دیدگاهِ آقاي بهزاد کریمی به عنوان نمادی برجسته در مورد مسائل ملّی- قومی نگاهی شتابان می اندازیم: