رفتن به محتوای اصلی

اوت 2018

لیبرال دمکراسی و عامل های مزاحم آن

لیبرال دمکراسی شکلی سیاسی از حکومت است که از راه دمکراتیزه کردن شکل اداره کشور بر اساس قانون اساسی بوجود می آید. واژه لیبرال در این اصطلاح مفهوم ایدئولوژیک ندارد و معنایش آن است که حقوق و آزادی فرد مطابق با قانون به رسمیت شناخته می شود. شکل هایی از اداره دولت که بر اساس قانون اساسی هایی شکل بگیرند که حقوق و آزادی های فرد را محترم نشمارند، حکومت لیبرال دمکراسی محسوب نمی شوند، هرچند که متکی به رای اکثریت باشند.

شرکت های اروپائی تابع دولتها نیستند، تابع سود هستند

تحریم هائ وضع شده علیه ایران که از 14 ژوئیه 2015 بدنبال انعقاد قرار وین لغو شده بودند، از روز دوشنبه 6 آگوست 2018 دوباره به اجرا گذاشته شدند. بقیه اقداماتی که دونالد ترامپ روز هشتم ماه مه مقرر کرد باید از 4 نوامبر سال جاری به اجرا گذاشته شوند. به این صورت وضعیتی که قبل از 16 ژانویه 2016 حاکم بود دوباره برقرار خواهد شد.

چگونه خطوط قرمز فاشیستی رژیم اقلیت فارس را بشکنیم

اجرای پروژه یکسان سازی فاشیستی در ایران توسط ناسیونالیستهای افراطی فارس، پشت پرده سیاه ایرانیت و با استفاده از دستگاه عریض و طویل دولتی همچنان دارد. بنیاد پروژه یکسان سازی و استحاله ملل غیر فارس در ایران، تاریخ یکصد ساله داشته و ریشه در دو مقوله دارد:

نئولیبرالیسم و «فساد»

به «فساد» معمولاً به عنوان یک خطای اخلاقی، سقوط از نجابت، از طرف برخی افراد که تعداد آن‌ها، متأسفانه به تازگی سریعاً رشد کرده، نگاه می‌شود. «فساد» اما یک پدیده سیستمایتک است که در اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم ریشه، و یک نقش بسیار مشخص در روش کار آن دارد. حتا اگر این نقش از طرف کسانی که این رژیم را ارتقاء می‌دهند آگاهانه مهندسی نشده باشد

(ا د ا) چیست؟ و چگونه انسانها را به ناشنوائی مبتلا می سازد

انسانها باید بتوانند آزادانه بدون وحشت از انگ خوردن از: ارتداد، وطن فروش، نوکر کاپیتالیسم، عقایدشان را بزبان بیاورند، به صلابه کشیدن تفکرات با ( ا د ا ) و ایجاد سانسور فکری، راندمان تکامل فکری جامعه را پائین می آورد و رشد طبیعی آن را کند می کند

بحثی با شاهزاده رضا پهلوی

اکنون یکسال است که مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، تشکیل شده، و هدف از تشکیل مهستان، متحد کردن رهبری انقلاب ایران برای تغییر رژیم است. تا دو سه هفته دیگر موج پنجم این انقلاب آغاز خواهد شد، و سؤال این است که چه برنامه ای می تواند کفه ترازو را به سوی تغییر رژیم بچرخاند