رفتن به محتوای اصلی

آقای احمد حکمت خواه نوشته

آقای احمد حکمت خواه نوشته
ناشناس

آقای احمد حکمت خواه نوشته فرموده اید « ٨. برخلاف آنچه آقای سرکوهی می‌گوید، تحقیقات تجربی و علمی نشان می‌دهند که افرادی که به زبان غیر مادری آموزش می‌بینند، در فراگیری و موفقیت دست‌کمی از آنانی که همان مطالب را به زبان مادری می‌آموزند، ندارند، بلکه برعکس فراگیری و توفیق آنان حتی فزون‌تر است، زیرا آموختن هر زبان، جهان جدیدی را به روی زبان‌آموز می‌گشاید و ذهن او را قوی‌تر و دید او را وسیع‌تر می‌کند، و اگر این آموختن زبان در سنین کودکی صورت گیرد، درجه‌ی موفقیت آن به‌مراتب بیشتر است. » این تحقیقات را کدام کجا و توسط کدام مرکز علمی انجام شده اگر آدرس و نامش را ببرید خوب میشود . دوم اینکه درد من ترک خواندن نوشته های من توسط فارسها نیست بلکه من همانقدر مالیات میدهم که یک نفر فارس میدهد چرا من باید متحمل یاد گیری زبانی بشوم که ناقص است و این زبان با جهان کنونی انطباق لازم را به لحاظ ضعف اش نمی توان

نمی تواند بدهد و بقول زبان شناسان یک زبان عقیم است .و دولت ایران بزور اسلحه بعد از سال ١٣٢٥ این زبان عقیم را میخواهد جاگزین زبان مادری من بکند . بعد مینویسید « ۴. درحالی‌که هم‌اکنون تمام اقوام ایرانی می‌توانند از دستاوردهای علمی و فرهنگی یکدیگر، که به‌صورت کتاب و مقاله منتشر می‌شوند، باخبر شوند و آن‌ها را به‌راحتی بخوانند و بیاموزند و اظهارنظر کنند،» کدام دستاورد علمی صحبت میکنید اگر منظورتان آنچه که تا بحال در خدمت فرهنگ و زبان فارسی است را میگوئید آن آسیمیلاسیون است و بیائید باهم رک و راست باشیم یک ظلمی بر علیه ملل غیر فارس در ایران روا میشود و با گذاشتن اما و اگر و یا با مطرح کردن ارتباط و غیره مانع حل مبرم ترین مسئله جامعه نمیشود شد بلکه شما ها باعث شدت تضاد و حتی دشمنی میشوید که بنظر من تا بحال ما غیره فارسها بهای این را خیلی گزاف پرداخته ایم و امروز دیگر چیزی برای پرداخت نداریم .