رفتن به محتوای اصلی

1-معنی اسم ام را خودام میدانم

1-معنی اسم ام را خودام میدانم
ناشناس

1-معنی اسم ام را خودام میدانم
2- شما عربی را درست نمینویسی و به اعتراف خودات هم درست بلد نیستی در اروپا هم زندگی میکنی حالا یک سوال چرا فارسی را از من بهتر مینویسی مگر زبان اروپا فارسی است کسی که زبان مادری اش جز فارسی است در محیط غیر فارسی بزرگ شده چرا به اندازه من فارسی میداند
3- جملاتی که به عربی برای شما نوشتم و شما در سطح کلاس دوم ابتدایی دانستی را هر کجایش را که نادرست نوشتم با ذکر دلیل(دقیقا کجا و به چه دلیل.... فعل فاعل مفعول جار مجرور ووووو) غلط است بنویس تا همه بدانند
4- شما عربی درست، من هم عربی تا اندازه کلاس دوم میدانم از این به بعد همه کامنت های خودات را به عربی بنویس تا من هم به عربی جواب بدهم
اصلا همین شاکر 4 سال مدینه درس خوانده ان برایمان ترجمه میکنه
5- من نه پاسدارام نه سوریه ای دیدام شما هم از این به بعد کامنت هایت را به عربی مینویسی که زبان مادری ات است