رفتن به محتوای اصلی

آقای یوسف آذربایجان با

آقای یوسف آذربایجان با
ناشناس

آقای یوسف آذربایجان با سلام متاسفانه در زمینه کشتار وحشیانه ده ها هزار تن از اهالی ستمدیده آذربایجان در اواخر سال 1325 شمسی، بسیاری از سازمان های " چپ"، طی سال ها سکوت را بر موضع گیری و بر ملا ساختن جنایات رژیم پهلوی در نسل کشی ضد انسانی آن سال خونین، ترجیح داده اند. اینجانب در مقاله ای تحت عنوان " خاطرات من از دوران حکومت فرقه دموکرات آذربایجان " و نوشته دیگری با تیتر " روز 21 آذر 1325 در تاریخ معاصر ایران،" در زمینه کشتار خلق آذربایجان در ماه های پس از حمله ارتش شاه به این دیار مبارزه و مقاومت، به تفصیل سخن رانده ام. هر دو این نوشته ها را می توانید در سایت " ایران گلوبال"، پیدا کنید.