رفتن به محتوای اصلی

تعجب می کنم از این تحلیل جناب

تعجب می کنم از این تحلیل جناب
کیانوش توکلی

تعجب می کنم از این تحلیل جناب امیر طاهری که گلوبالیسم را مانند کووید-۱۹ می داند که هنوز درمانی ندارد و اگر واکسنی هم داشته باشد، کارآیی آن هنوز روشن نیست.ویا از اینکه

تعجب می کنم از این تحلیل جناب امیر طاهری که گلوبالیسم را مانند کووید-۱۹ می داند که هنوز درمانی ندارد و اگر واکسنی هم داشته باشد، کارآیی آن هنوز روشن نیست.ویا از اینکه

"روند جهانی‌سازی به بیرون آوردن نزدیک به یک میلیارد انسان از فقر مطلق، به‌ویژه در چین، شبه‌قاره هند، آفریقا و آمریکای جنوبی کمک کرد اما در همان حال، در بسیار کشورهای دیگر، به‌ویژه اروپایی باختری و آمریکای شمالی فقر نسبی را افزایش داد." در حلالی که گلوبالیسم سطح دستمزد در جهان را کمی عادلانه کرد . شما از اینکه یک میلیارد جمعیت جهان از فقر مطلق رهایی یافتند خوشحال نیستید و اینکه چند ده میلیون نفر در اروپا و امریکا کمی از دستمزد شان کاسته شده است خیلی ناراحت شده اید . سرو ته مقاله تان این است ویروس کرونا توانست جهانی شدن ، جهانی سازی و یا گلوبالیسم را شکست داد ؛ هنوز کشتی ها ، هواپیما ها و....همچنان در بین پنج قاره جهان در حرکت و آمد و شد هستند . آری ؛ ناسیونالیسم امثال ترامپ راه به جایی نخواهد برد. به قول خودتان :" غولی که از بطری گلوبالیسم بیرون آمده است، به آسانی به بطری باز نخواهد گشت."