رفتن به محتوای اصلی

موفقیت شما را در سرنگونی

موفقیت شما را در سرنگونی
ناشناس

موفقیت شما را در سرنگونی حکومت رضا پهلوی ارزو میکنم. کهیان چاپ تهران نیز در این امر خیر با شما ست. پیشنهاد میکنم اتش سوزی سینما رکس ابادان را هم به رضا پهلوی نسبت دهیم شاید بتوانیم او را سیاه کنیم.