رفتن به محتوای اصلی

آقای اقبالی به زور میخواهید

آقای اقبالی به زور میخواهید
ناشناس

آقای اقبالی به زور میخواهید تمدن و فرهنگ اعلای ایرانی و آریائی و پرشیا درست کنید ؟ همین است که دارید. اگر داشته اید ,کو؟ بالاخره یک چیزی میبایستی مانده باشد. آن استاد دانشگاهتان خیلی حرف درستی زده است: اگر منشور کورش بیشتر از 150 سال قدمت داشته باشدع گردنم را با گیوتین میزنم.