رفتن به محتوای اصلی

جناب آقای….. کیانوش توکلی،

جناب آقای….. کیانوش توکلی،
ناصر کرمی

جناب آقای….. کیانوش توکلی،... میدانید که من مخالف هر گونه سانسور ابراز عقیده و بیان هستم، امّا آیا کامنت کاربری بنام: " ارسلان نامدار" که امروز چهارشنبه در سایت گذاشته و ظاهرأ خارج از اروپا و یا ایران زندگی زندگی میکند، ابراز عقید و بیان و پرداختن به مسئل مورد اهداف ما و سایت ایران گلوبال هست ؟ ●..............

●من نمیدانم در نوشته های من توهین به چه کسی هست، اصلد توهین در ذات ما نیست ما آن جرأت را داریم که حرف خود را با صراحت امّا با کلاس مطرح کنیم ؟ متأسفانه پرداختن به حقایق و روشنگری عمیق مسائل هنوز نزد ما ایرانیان توهین و سبک سری هست.● آدم نباید از خود تعریف کند، امّا چطور هست که من در تمام مصاحبه ها و آزمونها و نشستها در طبقات مختلف جامعهء آلمانی به عنوان فردی " راسیونالیست و پرفِکتسیونیست ● Rationalist Va Perfektionist شناخته شده ام و میشوم که این خود برای من و امثال من در جوامع عقب افتاده کفر و جرم هست. بی دلیل نیست که دربین گروهی از کاربران شما که از قوم مشخصی هستند، توهین ها و تهدیدهای شخصی که از کینه ورزی تاریخی و غرض ورزی علمی و تحقیقی سرچشمه میگیرند، را برای من در سایت میگذارید، ● شما حتّی امنیّت مجازی را برای نویسندگان خود رعایت نمیکنید، ارزش نویسندگان خود را بجا نمی آوردید، فضای تحقیقی مستند و دانش محور را به بازار زرگری تبدیل میکنید ● من از چنین نوشته هایی مانند ارسلان نامدار بسیار دریافت میکنم و در روش و کار من تغییری بوجود نخواهد آمد، امّا آن مسئول سایت ایرانگلوبال که چنین کامنتهایی را در سایت میگذارد مورد سئوال من هست، که چه کسی هست و چه هویتّی دارد ؟ ● برای نمونه یک ایمیل امروز را برای شما میفرستم که از قبیل همین ارسلان نامدار هست و آنرا ملاحظه کنید، لطفأ "پی ام" و ادرس اینترنتی این کاربر بنام ارسلان نامدار را ثبت کنید. محتوای نوشته و کامنت ارسلان نامدار با محتوای این ایمیل در پایین 95 در صد شبیه بهم هستند.●
An: "nasser.karami@gmx.de" <nasser.karami@gmx.de>
Kopie:
Betreff:
Datum: 19.09.2012 05:55:08

hadde khoodat ra negah dar! agar nemikhahi ke maghale badi khodat ra az tooye ghabr befresti pas dahane kasifeto beband , be yek timarestan moraje kon! agar baz ham adame dahi, in akharin mail man khahad bood ke mibini.

من برای چندمین بار تکرار میکنم، که مسئولیّت حقوقی، محتوایی، تاریخی و درستی، مطالبی را که در نوشتارهایم به آنها می پردازم، را پذیرفته و می پذیرم، و برای دیالوگ با هر کسی که آنها را توهین میداند، آماده هستم. ● این روش تهدید که یا نمی نویسی و یا دهانت را می بندی و یا ترور میشوی روش نظام جمهوری اسلامی، روش دیکتاتورها، و جزئی از فرهنگ قومی در ایران و در منطقه هست که باید با آن مبارزه کرد.