رفتن به محتوای اصلی

اقای زمانی بدرستی همه مشکلات

اقای زمانی بدرستی همه مشکلات
ناشناس

اقای زمانی بدرستی همه مشکلات را به حکومت فعلی و با تیتر عواقب کار کردن نجار به جای بقال توضیح داده اند حال چگونه میتوان به این اقای نجار گفت که برو نجاری خودت را کن و بگذار ایران یک روند دموکراتیک و شایسته سالاری داشته باشد..ایا با یک اتحاد فراگیر و برنامه میتوان به این هدف رسید یا خیر