رفتن به محتوای اصلی

آقای گلمرادی...قرن 21 قرن شعر

آقای گلمرادی...قرن 21 قرن شعر
ناشناس

آقای گلمرادی...قرن 21 قرن شعر و ادبیّات نیست قرن اکتشاقات و قرن نقل کشیندن عقل و خرد است..زبان فارسی یکی از بهترین زبان های بی قاعدۀ شعری است . بهترین مثال را خودتان با آن شعر زیبا بیان کردید. زبان فارسی یک زبان علمی نیست و نمی تواند هم باشد. شما یک مقالۀ علمی و یا حقوقی را نمی توانید با زبان ( فارسی ) بنویسید. تازه , این زبان که با القبای عربی نوشته میشود مشکل زیادی برای ملل غیر فارس ایجاد می کند. یک مثال را باز هم تکرار می کنم..من کلمۀ سادۀ ( است ) را 12 نوع می نویسم شما لطفآ مرا راهنمائی کنید که چرا از بین { دوازده نوع } یکی را انتخاب بکنم......

...... 1- (اثت = ا ث ت)..2- (اصت = ا ص ت ) ...3- ( است = ا س ت )...4- ( اثط = ا ث ط )..5- ( اصط = ا ص ط ) .. 6-(اسط = ا س ط )..7- ( عثت = ع ث ت ) .. 8-( عصت = ع ص ت )... 9- ( عست = ع س ت )...10- ( عثط = ع ث ط ) ... 11-( عصط = ع ص ط ).. 12- ( عسط = ع س ط)...در صورتی که نوشتن این کلمه با الفبای لاتین ترکی ( əst) هیچ مشگلی را برای هیچ کس بوجود نخواهد آورد بخاطر اینکه در زیان ترکی هرکلمه های که خوانده میشود همانطور هم بصورت یک نوع نوشته میشود. مثل زبان " اسپرانتو"..تازه در زبان ترکی, 9 حرف صدا دار ( مصوت) را با هیج الفبائی نمیتوان نوشت مگر با خود الفبای ترکی... مثال___ آ (A) -مانند: آت ( اسب) ...او(O)- مانند: اود ( آتش)..او( Ü ) مانند:
اوزوم ( انگور)...او (U) - مانند: اولدوز..او (Ö)- مانند: اولکه ( سرزمین ) ..ائ (E)- مانند : ائو ( خانه)...ای (I)- مانند : ایش( کار)..ای( İ) - مانند: قیش ( زمستان) ... ا (Ə)-مانند: ال ( دست)..
. یکی از مهمترین دلایلی که زبان انگلیسی بایستی تنها زبان رسمی ایران باشد این است که سالی در حدود 35000 مقالۀ علمی با این زبان و 18000 مقاله با زبان آلمانی و 9000 مقاله با زبان فرانسوی نوشته میشود. وقت آن رسیده است که احساسات ناسیونالیستی را کنار گذاشته و مسائل مهمی همچون زبان انگلیسی را از یک دید منطقی نگاه کرد. اگر هندی ها این همه عقل و شعور داشتند که با استفاده از زبان انگلیسی و بعد از بوسیدن ماتحت گاو, دانشمندانی در علم فیزیک همچون Satyendra Nath Bose به جامعۀ بشریت تربیت بکنند که او بتواند Fundamental particles را به دو بخش مهم ( Bosons) and ( Fermions اسم این دانشمند هندی) تقسم بکند و بعد Peter Higgs انگلیسی تئوری Higgs Bososn را ارائه بدهد و چند ماه پیش وجود این Fundamental particle به وسیلۀ Large Hadron Collider (LHC) کشف بشود با بشر به اکتشافات فضائی و اندوختن دانش و پیشرفتهای علمی نائل گردد تا به راز های سیاه چال های کیهانی Black Holes and Event Horizen دست بیابد, ما ایرانی ها هم می توانیم با استفاده از زبان علمی انگلیسی لااقل در وحلۀ اول خودمان از ( چاه های جمکران) که پر از شمع و گل و پروانه است بیرون بکشیم تا مثل هندی ها به پیشرفتهای علمی دست بیابیم..به امید هر چه زودتر آن روز