رفتن به محتوای اصلی

توان تخيل ادمي واقعا نيروي

توان تخيل ادمي واقعا نيروي
ناشناس

توان تخيل ادمي واقعا نيروي شگرفي دارد و دنيايي از شگفتي ها مي افريند. عجيب است كه اعضاي محافل خصوصي خود را ناف عالم تصور ميكنند و ادعاي 99 درصد بودن، خود را با بزرگان مقايسه ميكنند و ... اما ديگر چرا تنبك دست گرفته و اين خيالات را در اينترنت علني ميكنند؟ از قديم گفته اند كه مومن متعصب همه را به كيش خود پندارد. اين مومنان هوايي هم هوس نام در كردن از طريق ادعاهاي خود كرده اند. عجب دنيايي و عجب رويي