رفتن به محتوای اصلی

در سریال حریم سلطان جلوه های

در سریال حریم سلطان جلوه های
ناشناس

در سریال حریم سلطان جلوه های ویژه عالی استفاده شده که مشخص است هزینه زیادی برای ان شده است مانند فضای بیرون قصر و شهر استانبول که همه از جلوه های ویژه و کامپیوتری درست شده اند. اما انچه مشهود است استفاده زیاد و بی حد جلوه های ویژه در قسمت های جنگی سلطان سلیمان است که صحنه های جنگ خیلی مصنویی و ناشیانه درست شده همیشه سلطان سلیمان را با چند سرباز نشان می دهد و بقیه سپاهش کامپوتری و جلوه های ویژه است. وقتی صحنه ....

در سریال حریم سلطان جلوه های ویژه عالی استفاده شده که مشخص است هزینه زیادی برای ان شده است مانند فضای بیرون قصر و شهر استانبول که همه از جلوه های ویژه و کامپیوتری درست شده اند. اما انچه مشهود است استفاده زیاد و بی حد جلوه های ویژه در قسمت های جنگی سلطان سلیمان است که صحنه های جنگ خیلی مصنویی و ناشیانه درست شده همیشه سلطان سلیمان را با چند سرباز نشان می دهد و بقیه سپاهش کامپوتری و جلوه های ویژه است. وقتی صحنه های جنگ این فیلم را با سریال های کره ای مثل جومونگ و امپراطور دریا مقایسه می کنیم متوجه ناشیانه بودن ترک ها در به تصویر کشیدن صحنه های جنگی می شویم. تا حدی که بعضی از صحنه ها خنده دار به نظر می رسد مثلا صحنه تسخیر قلعه مجارستان خیلی ابتدایی بود و از ان خنده دار تر صحنه های شمشیر زنی سلطان سلیمان بود که خیلی خنده دار و ناشیانه بود. ما سلطان سلیمان را فقط در دیالوگ هایش قوی می بینیم اما در صحنه های جنگی بسیار ناشی نشان می دهد. باید اعتراف کرد که ترک ها در فیلم های درام خیلی قوی هستند و عالی بازی می کنند اما در قسمت های اکشن خیلی ضعف دارند و به پای کره ای ها نمی رسند. کارگردان این فیلم خیال کرده که با جلوه های ویژه می تواند جلوی همه ضعف های فیلمش در قسمت های جنگی را بگیرد اما به نظر من خیلی بد عمل کرده و نقطه قوت این سریال حرم سرای شاه و دعوای زنان است و نه جنگ ها و فتوحات سلیمان.