رفتن به محتوای اصلی

بدتر از نفوذ و موازی سازی

بدتر از نفوذ و موازی سازی
ناشناس

بدتر از نفوذ و موازی سازی های جمهوری اسلامی در اپوزیسیون دسته ای از نیروهای آپوظصیون هستن که ناخواسته با جمهوری اسلامی همکاری میکنن و این دسته بیشترین سود رو امروز برای جمهوری اسلامی دارن
دسته ای که وقتی نزاع و دعوایی پیش میاد از همه جا بیخبر بچه محل بازی در میارن و خودشون رو وارد دعوا میکنن و عربده کشی میکنن و شیشه میشکنن و آرامش ساکنین یک محله رو بهم میریزن و کاسه داغتر از آش میشن
در آخر دو طرف دعوا آشتی میکنن و مسئله ختم بخیر میشه و روسیاهی برای بی خبرها میمونه و نمیتونن توی محله <<یک مدت!!!>> سر بلند کنن
اگر اپوزیسیون از این دسته آدمها نداشته باشه سرگرم پیدا کردن نفوذی ها میشه و خیلی راحت تر اونها رو پیدا میکنه.