رفتن به محتوای اصلی

آقای سیروس مددی عزیز سلام

آقای سیروس مددی عزیز سلام
ناشناس

آقای سیروس مددی عزیز سلام

من فکر می کنم آقای شاملی دچار یک تناض جدی است. از یک طرف در یکی از نوشته های خود می گوید که برای عبور از جمهوری اسلامی همکاری و اتحاد همه ملیت های ایران (از جمله فارس ها) لازم و ضروری است (که البته درست است). از طرف دیگر از شبکه ای که نامرئی است و ناپیدا و هدف اش دامن زدن به جنگ ترک و فارس و ترک و کرد است، دفاع می کند. ایندو دو دیدگاه متفاوت و متضاد هم اند. علاوه بر آن همه موضوعات مطروحه دیگر در مقاله آقای شاملی علیه آقای قره جه لو حاشیه ای و دوری گزیدن از اصل مسئله است که در آن مقاله مطرح شده است، که شما بدرستی آنرا خوش رقصی برای شبکه مهران بهاری نامیده اید. آقای شاملی با نشستن بین دو صندلی می خواهند همه را راضی نگه دارند و این بدترین چیز در سیاست است که نامش فرصت طلبی است.
سلامت باشید