رفتن به محتوای اصلی

""" موفقیت اقلیم کردستان عراق

""" موفقیت اقلیم کردستان عراق
ناشناس

""" موفقیت اقلیم کردستان عراق ناشی‌ از آزادی عمل محدود آن است """ عزیزان به این واقعیت مهم دقت کنید، در صورت آزادی عمل ناا محدود کردستان این منطقه شاهد تنش بین عرب ها، ترکمن‌ها با کردستان عراق، عرب‌ها و ترکمن‌ها با کردستان سوریه‌ای که تعداد زیادی عرب و ترکمن را در خود جای داده، فارس، لٔر، عرب و ترک آزربایجانی با کرد در کردستان ایران و ترک، عرب با کردستان ترکیه خواهیم بود. بازیچه شدن "" پ ک ک "" توسط رژیم ایران و اسد بر علیه ترکیه هم اکنون دشمنی ارتش آزادیبخش سوریه با پ ک ک را دامن زده، همچنین در ایران مردم شاهدند که چگونه پ ک ک با ابزار دست شدن به ماندگاری اسد کمک کرده، و ماندگاری رژیم ایران را نیز مستحکم می‌کند. این بازیچه شدن‌ها حرکت خلق کرد برای آزادی را از " معنویت و مورال "" تهی می‌کند، "" مقایسه کنید با "" حمایت معنوی از فلسطینیان در منطقه "". نگاهی‌ به

آینده ایران و همسایگان نیز بیفکنید، اگر خوب دقت کنید در خواهید یافت که برندهٔ میدان کسی‌ خواهد بود که خود را به دنیای ترک نزدیک کند.