رفتن به محتوای اصلی

از دوستان عزیز خواهش میکنم در

از دوستان عزیز خواهش میکنم در
آ. ائلیار

از دوستان عزیز خواهش میکنم در مورد « مشکلات و مسایل » منطقه که به نظرشان میرسند « راه حل» ارائه دهند. یکدیگر را محکوم نکنید. مشکل را بگویید و راه حل نشان دهید. چه مشکلی هست ؟راه حلش چیست؟ تاریخ را هم به تاریخ نویسان محول کنید. مسایل امروز را بگویید.چه راهی در مورد مسایل در پیش بگیریم درست است؟ از سوی دیگر اشکالات مقاله در کجاهاست؟ و پیشنهاد شما چیست؟ نکات قوت مقاله در کجاهاست که شما با آنها موافق هستید؟ مسئله مهم اینست راه حل مناطق دو یا چند ملیتی چییست؟ به ویژه برای آذربایجان غربی که ملیتهای ترک-کرد- ارمنی- یهودی- آسوری- زرتشتی و غیره وجود دارند چیست؟ البته منظور راه حل تئوریک است و در نظام غیر متمرکز آینده.راه حل شما چیست؟ نظرتان در نظام غیر متمرکز آینده - به فرض که در ایران بر قرار شود- با این نظر تئوریک چیست که بگوییم:خیلی روشن است مگر نمیگوییم :« اداره هر منطقه توسط مردم همان منطقه»

پس میتوان گفت: « اداره آذربایجان غربی هم میتواند توسط همه ملیتهای ساکن در آنجا "مستقل" اداره شود » مثلاً «ایالت خود مختار آذربایجان غربی» . مهم «استقلال و خود مختاری» آن است. دارای حقوقی باشد که همه امور خود را مستقل مانند دیگر ایالتها اداره کند. خوب نظرتان چیست؟ مسئله اختلاف ارضی - اینجا حل میشود یا نه؟