رفتن به محتوای اصلی

انتشار این مطلب بسیار آگاه

انتشار این مطلب بسیار آگاه
ناشناس

انتشار این مطلب بسیار آگاه کنند ه و درست بوده و ماهیت واقعی اشکریزان ولایت فقیه را به همه نشان داد.
به هیچ عنوان هم نمیتوان گفت که جعلی است چون آن شخص مداح حرفه ای هست و آشنا به تمام مسائل اهل بیت است، همچنین فرهنگ رایج در میان مداحان پاچه خوار و مفت خور ولایت فقیه را به بهترین شکل ممکن نمایش میدهد، چنین چیزی فقط از مفت خوران بیت رهبری بر می آید، پس بسیار دور از ذهن است که جعلی باشد.
اصولاً فرهنگ جامعه ی ما را همین مفت خوران بیت رهبری خراب کرده اند، وگرنه این جوک ها و این حرف ها که همیشه در میان مردم بوده.
هر کسی هم که خیلی خودش را اخلاق گرا میداند، میتواند گوش نکند.
همان گشت ارشاد و بسیج امر به معروف و نهی از منکر که در ایران داریم، برایمان کافی است و بهتر است که مخالفان این فیلم، خودشان را در جایگاه مدرس اخلاق قرار ندهند. به این دوستان پیشنهاد می کنم کمی فیلم های خارجی نگاه کنند.