رفتن به محتوای اصلی

کیا جان من هم به شوخی می

کیا جان من هم به شوخی می
اژدر بهنام

کیا جان من هم به شوخی می نویسم که به مغز و جیب خوانندگان خود و به کامپیوترهایشان رحم کنید و چنین فایلهایی را منتشر نکنید!