رفتن به محتوای اصلی

آقا/ خانم آسو

آقا/ خانم آسو
ناشناس

آقا/ خانم آسو
اولا بنده از آقای موحدی سوال کرده ام و نه از شما.
ثانیا اختلاف اندازی و رفتار کردن مثل شورای نگهبان تراوشات ذهنی شما هستند. من نگفتم احمد اوبالی، صدرالاشرافی و یا برادران موحدی فلان هستند. سوال من همچنان باقی است. سوال من فنی است و به عملکرد افراد مربوط می شود. آذربایجان ملک پدری من نیست و وطن هر آذربایجانی مثل آقای موحدی هم هست. لطفا به سوال تا حدامکان جواب دهید.