رفتن به محتوای اصلی

دوست عزیز آقای آزاد و تمام

دوست عزیز آقای آزاد و تمام
ناشناس

دوست عزیز آقای آزاد و تمام کسانیکه همفکر شما هستند: سپاس از اینکه در زبان می‌گوئید آذربایجان ملک پدری کسی‌ نیست ولی‌.. یکبار زمانیکه در سال۱۳۷۰ از شاگردان فکری شادروان محمد علی‌ فرزانه بودم و در جلسات هفتگی در کمیته قرباغ در خیابان جمهوری شرکت داشتم ایشان برای همیشه نکته‌ای را به من آموخت گفت: ما بخواهیم یا نخواهیم سرنوشتمان با سایر ملل ایران گره خورده وی در آنروز به من و بسیاری دیگر از دانشجویان که اکنون از فعالین بنام آذربایجان هستند (و بدلایل امنیتی نام نمی‌‌برم) توصیه کردند "اگر میخواهید آذربایجان با کمترین هزینه به مطالبات خود برسد با سایر اقوام و گروههای مخالف رژیم وارد تعامل شوید؛کاری که ما در دولت ملی‌ پیشه‌ واری از آن غافل ماندیم؛ در آنروز یمن جنوبی و شمالی‌ با هم در جنگ