دكتر عباس ولي: آموزش به زبان مادري يك مسئله عميقا سياسي

مصاحبه جالب دكتر عباس ولي، با راديوي همبستگي سوئد در مورد مباحث جاري مرتبط با حق حيات و تحصيل به زبان مادري جاري در ايران. برخورد با سخنان دكتر جواد طباطبائي و ديگر مخالفين اجرايي شدن تصحيل به زبانهاي مادري موجود در ايران. توانائي هاي زبانهاي مادري و از جمله زبان توركي و جنبه سياسي و حقوق بشري مسئله زبانهاي مادري در ايران.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
ىا درود ،
ایکاش تیترمقاله را این گونه می نوشتید :
اموزش به زبان مادری یک مسئله عمیقا سیاسی و راسیستی ست.
چون در بین فارس زبانان به ازای هر ده میلیون تنها یک نفر نژاد پرست نیست تازه اگر ادم خیلی با انصاف باشد.
عدم انتشار شده: 
false