تقاضای پشتيبانی مالی از «ایران گلوبال»

دوستان عزیز _ ما رسانه ای هستیم که به هیج حزب و دولتی وابسته نیستیم. همکاران ما در سایت بطور مجانی ساعاتی از شبانه روز خود را در اختیار اطلاع رسانی به شما عزیزان می گذارند؛ با این وجود بخشی از هزینه ها را هم متقبل می شویم. کمک اندک شما می تواند ادامه کاری این رسانه مستقل را تضمین نماید.

 

کمک مالی رسیده تا این تاریخ :

راشل زرگریان 200 دلار

حسن جداری 30 پوند

بهنام چنگائی 50 یورو

ناصرکرمی 100 یورو

یاسین احوازی 60 یورو

علاادین فتاحی 100 یورو(هنوز دریافت نشده است)

حبیب برلین 60 یورو

کامی 115 یورو

آگهی 120 یورو

بهیه جیلانی 70 دلار (هنوز دریافت نشد)

اقبال اقبالی 150 یورو (هنوز دریافت نشد)

لاچين 500 دلار (هنوز دريافت نشد)

 
برای پشتيانی ازایران گلوبال می توانيد کمک های مالی خود را توسط Paypal و کارت های اعتباری:

 
 

Tavakkoly Keianosh

 

:IBAN

DK3320000756177265

:W.I.F.T

NDEADKKKDanmark

 

:Bank:NordeaKontonummer

0756177265

Danmark

تماس مستقیم با مسئول هماهنگی ایران گلوبال:

keianoshtavakkoly@hotmail.com

تلفن:

004526730554

 
منبع: 
ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: