دادگاه حمید نوری و اعدام‌های 67

خدیجه بیست و یک سال داشت و درد میکشید و هیچ نمیگفت .پاهایش ورم داشتند و جندین برابر از جهت شکل و اندازه شده بود‌.من و یکی از رفقا تصمیم گرفتیم بیدار بمانیم و پاهای او ا ماساژ دهیم تا خون مردگی پاهای
در بیستمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی، برای اولین بار فرزند یکی از اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه استکهلم سوئدحاضر شد.
مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفت‌گویی با مسعود اشرف سمنانی داشته. او گفت که حمید نوری را در راهروی مرگ زندان گوهردشت کرج دیده است که اسامی زندانیان را می‌خوانده است.
ما به عنوان بخشی از خانواده جان باختگان که در نهاد "دادخواهان خاوران" گرد آمده ایم، هم زمان با شرکت سه تن از اعضای خانواده هاي جان باختگان؛ صديقه حاج محسن (خواهر حسین حاج محسن) و لاله بازرگا
مسعود اشرف سمنانی در این جلسه محاکمه گفت که بدون چشم‌بند، «حسینعلی نیری»، «مرتضی اشراقی» و «اسماعیل شوشتری» را در «هیات مرگ» دیده است.
چه مدت زمان باید می گذشت تا مادربزرگم بپذیرد که سرو قامت پسر دریادلش اصغر که تنها دو هفته پس از مراسم عروسی اش دستگیر شده بود، چنان به زیر شکنجه تکه تکه شد که نه قادر به برخاستن بود و نه قادر به راه ر
1 کامنت
این جلسه به شنیدن شهادت علی‌اکبر بندلی، زندانی سیاسی و از جان‌به‌در‌بردگان اعدام‌های سال 67 به عنوان شاکی و شاهد پرونده نوری اختصاص یافته بود که با توصیف شاکی از روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلام
در شانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، که روز پنج‌شنبه، ۲۵ شهریور، در استکهلم سوئد آغاز شد، مهدی اسحاقی، زندانی سیاسی سابق، درباره نقش این مقام در اعدام‌های دهه ۶۰، وضعیت
در تازه‌ترین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی، رمضان فتحی زندانی سیاسی دهه ۶۰ شهادت داد.رمضان فتحی در سال ۱۳۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و در سال ۱۳۶۴