دادگاه حمید نوری و اعدام‌های 67

در آخرین روزهای دادگاه حمید نوری در دوم و سوم ماه مه در شهر استکهلم، دادخواهان خاوران، بخشی از خانواده های جانباختگان دهه شصت و فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، در برابر دادگاه حمید نوری
آخرین جلسه حمید نوری/عباسی که به جرم مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت و ساله هزار و سیصد وشصت وهفت در زندان های اوین و گوهر دشت در دادگاه نشسته است،اینبار و امروز چهارم مای دوهزار وبیست و دو،
من نفهمیدم وکلای مدافع حمید نوری چه می گویند و چه میخواهند،از چه اشکال میگیرید و از چه تناقضی صحبت میکنید؟زندان بوده است یا نه؟کریدورهای مرگ بوده است یا نه؟اتاق های گاز بوده است یانه؟
روز پایانی دادگاه حمید نوری، از متهمان اعدام‌های دهه ۶۰ و دادیار زندان گوهردشت، در حال برگزاری است.هم اکنون در محل دادگاه بسیاری از رسانه های فارسی زبان حضور دارند و ایران گلوبال سعی می کند مجموعه کا
1 کامنت
کنت لوئيس، وکیل برخی از شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق در دادگاه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های ۶۷، با اشاره به تفاوت آمارهای قربانیان این اعدام‌ها گفت نمی‌توان درباره تعداد جان‌باختگان مطمئ
پس از ۸۸ جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در دهه ۶۰ که در دادگاهی در سوئد به اتهام جنایت جنگی و قتل محاکمه می‌شود، دادستان این دادگاه برای او تقاضای اشد مجازات‌ یعنی حبس ابد کرد.
شاهد امروز بیست و پنجم آپریل دوهزار و بیست و دو پیام اخوان پروفسور حقوق بین المللی با حضور دادستان کارولینا ویکاندر شروع شد.پیام اخوان خود را اینگونه در دادگاه معرفی کرد:من در حال حاضر پرفسور متخصص حق
از لحظه دستگیری حمید نوری نوامبر دوهزار و نوزده میلادی تا دیروز جمعه بیست و یکم ماه آپریل دوهزار بیست و دو میلادی او برای اولین بار خورش را حمید نوری ملقب به حمید عباسی معرفی کرد،او دیگر از خر شیطان